Освітня діяльність кафедри східних мов

Головна Співробітники Освітня діяльність Наукова діяльність Історія кафедри Новини

Навчальні дисципліни, які викладаються на кафедрі східних мов

Як вибіркові дисципліни першого освітнього рівня (бакалавр):

 • Друга іноземна мова (іврит) рівень А1-В1
 • Друга іноземна мова (китайська) рівень А1-В1
 • Друга іноземна мова (перська) рівень А1-В1
 • Друга іноземна мова (турецька) рівень А1-В1
 • Друга іноземна мова (японська) рівень А1-В1

Як вибіркова дисципліна другого освітнього рівня (магістр):

 • Китайська мова (просунутий рівень)
 • Китайська мова (початковий рівень)
 • Турецька мова (просунутий рівень)
 • Японська мова (початковий рівень)

В рамках спеціальності 035 Філологія. Китайська мова та література для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти викладаються дисципліни:

 • Вступ до китаєзнавства
 • Ієрогліфіка
 • Країнознавство Китаю
 • Ділова китайська мова
 • Лексикологія китайської мови
 • Література Китаю
 • Методика навчання китайської мови
 • Міжкультурна комунікація
 • Практика китайського усного та писемного мовлення
 • Практична граматика китайської мови
 • Практична фонетика китайської мови
 • Стилістика китайської мови та інтерпретація тексту
 • Теоретична граматика китайської мови
 • Теорія і практика перекладу
 • Основи наукових досліджень з синології 

В рамках спеціальності 035 Філологія. Китайська мова та література для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти викладаються дисципліни:

 • Загальне мовознавство та історія лінгвістичних навчань 
 • Актуальні проблеми сходознавства та порівняльні культурологічні студії 
 • Актуальні проблеми теорії китайської літератури
 • Проблеми міжкультурної комунікації в академічному письмі 
 • Китайська література новітньої пори
 • Культура китайськомовної усної і писемної комунікації
 • Лінгвістичний аналіз китайськомовного тексту
 • Практика перекладу 
 • Основи теорії мовної комунікації та міжкультурна комунікація в порівняльному аспекті

Усі дисципліни, що викладаються в рамках освітніх програм, розроблено з урахуванням сучасних потреб та вимог до філологічної освіти та в руслі актуального розвитку китаєзнавчих наук.


Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.