Кафедра спецiальної, iнклюзивної i здоров'язбережувальної освiти


В умовах катастрофічного зростання захворюваності населення нашої країни здоров’я стає найголовнішим показником безпеки та життєздатності української нації. У вирішенні проблеми збереження та розвитку здоров’я провідна роль належить освіті. На вчителя суспільством покладено надзвичайно важливе завдання з формування здоров’я підростаючого покоління. Саме підготовка майбутнього вчителя до такої роботи і є основним завданням нашої кафедри. Якщо раніше увага медиків та педагогів концентрувалася на відновленні здоров’я хворої людини, то сьогодні вона спрямовується на збереження здоров’я здорової людини. Кінцевим результатом валеологічної освіти і виховання є сформованість у майбутнього вчителя високого рівня культури здоров’я як важливого і невід’ємного складника педагогічної культури.

Це дозволяє йому усвідомлено ставитися до здоров’я як найвищої цінності та біологічного фундаменту життя людини, важливого трудового ресурсу, основи творчої самореалізації кожної особистості. Особливого значення це набуває в умовах упровадження в Україні інклюзивної моделі навчання. Такий вчитель має бути готовим до побудови здоров’ятворного інклюзивного освітнього середовища в школі, формування здоров’язбережувальної поведінки своїх вихованців.

Ураховуючи соціальну місію вчителя, саме на нього суспільство покладає завдання з формування високої культури здоров’я підростаючого покоління.

Основні завдання з професійної підготовки майбутнього педагога до здоров’язбережувальної й корекційно-педагогічної діяльності в Харківському національному педагогічному університету імені Г. С. Сковороди вирішує кафедра спеціальної, інклюзивної і здоров’язбережувальної освіти.

61168, м. Харків, вул. Валентинiвська (Блюхера) 2, кор. Б, к. 222
тел. (0572) 68-42-34
e-mail: kaf-health-correctional@hnpu.edu.ua

Туренко Наталія Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент
 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.