Кафедра англійської філології

Кафедра англійської філології була створена у 1995 на базі кафедри романо-германської філології, яка, в свою чергу, була заснована у 1986 році згідно з наказами МО УРСР № 228 від 30.06.86 і ректора ХДПІ № 169-к від 07.07.86. У 1990 році кафедра романо-германської філології була розділена на дві загальноінститутські кафедри: кафедру англійської філології та кафедру німецької та французької філології. Перший завідувач кафедри – канд. пед. наук, проф. Н.В Тучина. 

Н.В. Тучина очолювала кафедру з днів її заснування до 2000 року і з 2012 по 2013 роки. З 2000 року по 2011 рік і з 2013 до теперішнього часу завідувачем кафедри є кандидат філологічних наук, доцент І.М. Каминін. Кафедра працює на двох факультетах університету: факультеті іноземної філології, українському мовно-літературному факультеті імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка.

До складу кафедри входить 19 штатних співробітників;  з них професорів – 2, доцентів – 12. Мають учене звання  доктора педагогічних наук – 1, доктора філософських наук – 1, кандидата філологічних наук– 15, кандидата педагогічних наук – 2. Викладачі кафедри забезпечують навчання здобувачів першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти англійської мови як нормативної або вибіркової дисципліни.

Науково-дослідницька робота на кафедрі проводиться за темою “Структурно-семантичні і когнітивні аспекти дослідження англійської мови у дидактичних цілях”(Реєстраційний номер: 0112И002663).

Викладачі кафедри навчаються та проходять стажування за кордоном, беруть участь у міжнародних наукових конференціях і конгресах.

Архів

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.