Кафедра англійської філології

Кафедра англійської філології була створена у 1995 на базі кафедри романо-германської філології, яка, своєю чергою, була заснована у 1986 році згідно з наказами МО УРСР № 228 від 30.06.86 і ректора ХДПІ № 169-к від 07.07.86. У 1990 році кафедра романо-германської філології була розділена на дві загальноінститутські кафедри: кафедру англійської філології та кафедру німецької та французької філології. Перший завідувач кафедри – канд. пед. наук, проф. Н.В. Тучина. У жовтні 2022 р. у зв’язку з реорганізацією до складу кафедри увійшла кафедра англійської мови.

Н.В. Тучина очолювала кафедру з днів її заснування до 2000 року і з 2012 по 2013 роки. З 2000 року по 2011 рік і з 2013 до 2021 р. завідувачем кафедри був кандидат філологічних наук, доцент І.М. Каминін. З квітня 2021 року кафедру очолює професор Н.В. Тучина. Кафедра працює на двох факультетах університету: факультеті іноземної філології, українському мовно-літературному факультеті імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка.

До складу кафедри входить 25 штатних співробітників;  з них професорів – 3, доцентів – 18. Мають учене звання  доктора педагогічних наук – 2, доктора філологічних наук – 1, доктора філософських наук – 1, кандидата філологічних наук – 15, кандидата педагогічних наук – 6. Викладачі кафедри забезпечують навчання здобувачів першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти англійської мови як нормативної або вибіркової дисципліни.

Науково-дослідницька робота на кафедрі проводиться за темою «Мовознавчі і літературознавчі дослідження у дидактичних цілях» (зареєстрована у січні 2021 р.).

Викладачі кафедри навчаються та проходять стажування за кордоном, беруть участь у міжнародних проєктах, наукових конференціях і конгресах.

Архів

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.