Кафедра англійської філології

Кафедра англійської філології

Завідувач кафедри: Тучина Наталія Василівна, кандидат педагогічних наук, професор.

Кафедра англійської філології відноситься до факультету іноземної філології.

Склад робітників: всього – 29 штатних, з них - 1 за внутрішнім сумісництвом; професорів – 2, доцентів – 18, доктор педагогічних наук – 1, кандидатів філологічних наук – 16, кандидатів педагогічних наук – 3.

Науково-дослідницька робота на кафедрі проводилася за темою “Структурно-семантичні і когнітивні аспекти дослідження англійської мови у дидактичних цілях”. Реєстраційний номер: 0112И002663 від 27.03.2012р.

Кафедра англійської філології створена у 1995 на базі кафедри романо-германської філології, яка в свою чергу була заснована у 1986 році. Кафедра працює на трьох факультетах Інституту мов світу: факультеті іноземної філології, факультеті російської мови і літератури, українському мовно-літературному факультеті. Перший завідувач кафедри – кандидат педагогічних наук, проф. Тучина Н.В., яка на цей час є деканом факультету іноземної філології. З 2000 року по 2011 рік завідувачем кафедри був кандидат філологічних. наук, доцент Каминін І.М. З лютого 2012 року завідувачем кафедри є кандидат педагогічних наук, професор Тучина Н.В.

Кафедра обслуговує такі спеціальності: “англійська мова, німецька мова”, “англійська мова, французька мова”, “англійська мова, китайська мова”, “англійська мова, японська мова”, “англійська мова, турецька мова”, “англійська мова, перська мова”, “англійська мова, іврит”, “англійська мова, російська мова і література”, “російська мова і література, англійська мова”, “українська мова і література, англійська мова ”.

Основні напрямки наукових досліджень – теорія та методика навчання англійської мови, англійська та слов’янська лексикологія, порівняльне літературознавство, когнітивна лінгвістика.

Співробітники кафедри брали участь у спільних проектах Міністерства освіти та науки України та Британської Ради в Україні, присвячених розробці Програми курсу сучасної англійської мови для студентів педагогічних інститутів та університетів, що навчаються за спеціальністю “Англійська мова”, Програми курсу підвищення кваліфікації вчителів англійської мови та ролі, змісту та організації педагогічної практики студентів, майбутніх вчителів англійської мови. Зараз викладачі кафедри беруть участь у проекті МОН України та Британської Ради «Шкільний вчитель нового покоління».

Авторським колективом під керівництвом проф. Тучиної Н.В. розроблено серію підручників для студентів 1  курсу мовних факультетів, за якими навчаються більше 10 років студенти кількох ВНЗ України. За дорученням МОН України колектив розробляв у 2014 році базовий підручник з англійської мови для ВНЗ України.

Науково-методичні досягнення співробітників кафедри втілено в щорічних публікаціях, таких як:

  • монографія Психолого-педагогічні основи застосування дидактичних ігор-маніпулятивів у загальноосвітній школі (проф. Гордієнко – Митрофанова І.В.);
  • монографія Формування професійної спрямованості особистості майбутнього вчителя (теоретичний та методичний аспекти)” (проф. Левченко Я.Е.)
  • монографія Концепт «ВОЛЯ» в українській мовній картині світу(доцент Яцкевич О.О. у співавторстві);
  • Підручник з англійської мови для студентів університетів(1 курс) A Way to Success: English for University Students. Year 1;
  • Підручник з англійської мови для студентів університетів(1 курс) A Way to Success: English for University Students. Reader;
  • Підручник з англійської мови для студентів університетів(1 курс) A Way to Success: English Grammar for University Students;
  • Curriculum for English Language Development in Universities and Institutes;
  • монографія  Эпоха великого царя глазами маленького классика”(доцент Старостенко Т.М.);
  • монографія Philosophy”(доц. Крівчикова Г.Ф. у співавторстві) ;
  • монографія The History of World and Ukrainian Culture”(доц. Крівчикова Г.Ф. у співавторстві) ;

навчальний посібник з англійської мови A Glimpse of the World culture”( викладач Чернишова С.Г. у співавторстві) та інші.
 

61168,  м. Харків, вул. Валентинiвська (Блюхера) 2, кор. В, к. 504,

тел.(0572) 68-61-38 (деканат)
 

Каминін Ігор Миколайович

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.