Кафедра українознавства і лінгводидактики імені професора О.Г. Муромцевої

Кафедра українознавства і лінгводидактики як загальноуніверситетський сектор була створена внаслідок реорганізації у 2012 р. Очолює кафедру доктор філологічних наук, професор Маленко О.О.

Викладачі кафедри — сучасні, інтелектуальні, креативні фахівці, націлені на перспективний розвиток вищої гуманітарної науки в Україні. За їхнім авторством вийшло друком чимало наукових, навчальних, методичних праць з різних проблем українського мовознавства, лінгводидактики, етнографії, філософії освіти.

З ініціативи кафедри й завдяки зусиллям доц. Марцин С.О. відкрито Український культурний центр в університеті, де розміщені етнографічні експонати з різних регіонів України — раритетні колекції рушників, вишиваних сорочок, глиняних виробів, писанок, українських оберегових ляльок, предметів народного побуту. У Центрі здійснюється виховна, народознавча й краєзнавча робота зі студентами та школярами міста й області.

На кафедрі існує чисельний бібліотечний фонд, що налічує літературу різного спрямування: наукові монографії, підручники й посібники з українського мовознавства, етнографії, етнології, етнопсихології, історії України, фольклору, методики навчання української мови в школі й ВНЗ; передплатні видання народознавчої й методичної проблематики; наукові збірники, різноманітні словники. Одними з раритетних є репринтні перевидання (2016, 2017, 2018 рр.) перших радянських перекладних словників 20-30 років ХХ ст. за редакцією С. Єфремова, А. Кримського, А. Ніковського, подаровані кафедрі видавцями.


 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.