Кафедра української і зарубіжної літератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова

Колектив кафедри української та світової літератури

Кафедра розпочала свою діяльність з 1970-х рр. (до того була спільна кафедра української та російської літератури). Її очолив кандидат філологічних наук, доцент, дослідник творчості Остапа Вишні Віктор Данилович Тимченко. Серед викладачів кафедри того часу – доценти А. М. Ніжинець, Є. Г. Вербицька, Л. П. Федосов, ст. викл. Н. О. Батюк та ін. Упродовж 1984 – 1987 рр. кафедрою завідувала кандидат педагогічних наук Валентина Пантеліївна Андрусенко. З 1987 р. знову кафедру очолив В. Д. Тимченко.

З 1995 р. по 2015 р. завідувачем кафедри був доктор філологічних наук, професор, член Національної спілки письменників України, лауреат низки літературних премій Іван Степанович Маслов. Під його керівництвом пожвавилася наукова діяльність кафедри, захистили дисертації майже два десятки аспірантів, кілька докторантів, виходив науковий збірник «Від бароко до постмодерну».

У 2015 р. обов’язки завідувача кафедри виконував член Національної спілки письменників України, доктор філологічних наук, професор Леонід Володимирович Ушкалов, чиє ім’я широко відоме в науковому світі як України, так і Європи та Північної Америки. Він – автор понад 250 академічних розвідок з історії української літератури, філософії та богослів’я, науково-популярних праць, дитячих книжок, збірок віршів, упорядник, редактор і коментатор численних наукових та художніх видань. Його діяльність була відзначена Міжнародною літературно-мистецькою премією імені Григорія Сковороди (2007) та Премією НАН України імені І. Я. Франка (2010).

З грудня 2015 р. кафедру очолює Ростислав Володимирович Мельників, кандидат філологічних наук, доцент, член Національних спілок журналістів і письменників України, дослідник сучасного літературного процесу та історії української літератури ХХ ст. Його перу належать кілька поетичних книжок, понад 100 статей, монографія, збірка нарисів. Також він виступає як науковий редактор і упорядник окремих видань у серіях «Розстріляне Відродження», «Ars Poetica», «Бібліотека слобідської класики», «Програма з літератури», «Повернені імена». З-поміж відзнак: Лауреат видавництва «Смолоскип» (Київ, 1995), стипендіат Hermann Kesten Stipendium (Нюрнберг, 2004), Short-term Grant of the American Council of Learned Societies (2000), Petro Jacyk Visiting Scholar (Університет Торонто, 2005), John Kolasky Fellow (Університет Альберти, 2005), The Dr. Jaroslaw and Nadia Mihaychuk Fellow (Гарвардський університет, 2010). За підсумками 2016 року його збірка «Апокрифи степу» була відзначена як краща книжка року в номінації «поезія» за версією Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України, Національного музею літератури та Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка.

Певний час на кафедрі викладали відомі письменники – кандидати філологічних наук Сергій  Жадан і Олександр (Сашко) Ушкалов, член НСПУ Н. Погорєлова (Маслова). Окремо слід відзначити викладацьку діяльність кандидата філологічних наук, доцента К. Х. Балабухи, кандидата педагогічних наук, доцента В. П. Андрусенко, старших викладачів А. М. Яковлєвої, В. Ф. Сагана, О. М. Савченко, які виховали не одне покоління філологів і вчителів української літератури.

Сьогодні на кафедрі працюють доктор філологічних наук, доцент Н. М. Левченко, кандидат філологічних наук, професор Т. І. Тищенко, кандидати філологічних наук, доценти О. С. Лук’янова, О. В. Лямпрехт, О. В. Муслієнко, Г. І. Хоменко, кандидат педагогічних наук, доцент В. В. Глушич, член НСЖУ, кандидат філологічних наук, старший викладач О. В. Варенікова, кандидат філологічних наук, старший викладач Т. В. Веретюк, кандидат філологічних наук, викладач М. Г. Повар.

Містком між кафедрою і студентами виступає кабінет української літератури, де зібрано вагомий бібліофонд. Його діяльність забезпечують старші лаборанти Н. О. Дем’яненко, Т. І. Кривоніс, Ю. М. Рильцева.

З квітня 2019 р. кафедрі присвоєно ім’я професора Леоніда Ушкалова.

Професорсько-викладацький склад кафедри:

 
Канд. філологічних наук, доцент, завідувач кафедри Мельников Ростислав Володимирович

 


Канд. філологічних наук,професор, професор кафедри Тищенко Тетяна Іванівна

Канд. філологічних наук, доцент, доцент кафедри Хоменко Галина Іванівна


Канд. філологічних наук, доц., доцент кафедри Левченко Наталія Микитівна

Канд. філологічних наук, доцент кафедри Лук’янова Ольга Сергіївна
Канд. філологічних наук, викладач кафедри Повар Марина Григорівна
Канд. філологічних наук, викладач кафедри Веретюк Тетяна Володимирівна

Ст. викладач кафедри Варенікова Олена Володимирівна

Викладач кафедри Муслієнко Олена В’ячеславівна
Викладач кафедри Лямпрехт Олена Валеріївна  
Допоміжний персонал кафедри:
Старший лаборант Кривоніс Юлія Миколаївна


Завідувач кабінету Кривоніс Тетяна Іванівна

 

 

Навчальні дисципліни кафедри

61168, м.Харків, вул. Валентинiвська (Блюхера) 2, кор.А, к.206,

тел. (0572) 68-11-74

Мельников Ростислав Володимирович, кандидат філологічних наук, доцент,

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.