Кафедра української літератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова

Роль літератури – запалювати в наших душах вогники віри, надії та любові

Леонід Ушкалов

Кафедра української літератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова посідає особливе місце в Україні з-поміж начально-наукових підрозділів свого профілю. Це зумовлене головним чином тим, що в основу її діяльності покладені наукові, педагогічні та літературно-творчі засади Леоніда Володимировича Ушкалова, чиїм іменем названа кафедра з 2019 року.

Передусім ідеться про ретельну роботу з першоджерелами, інтерпретація художньо-естетичних явищ із залученням широкого історико-літературного контексту, руйнування стереотипів у переосмисленні історії літератури ХІХ–ХХ ст. Такий підхід важливий не лише в наукових студіях, а й у навчальному процесі, що — поряд із відкритістю до експерименту та новацій — підносить літературну освіту на вищий щабель професійної підготовки як викладача літератури, так і творчого працівника.

Не випадково наші випускники працюють не лише в освіті, а й суміжних сферах — у журналістиці та книговиданні, до того ж — з кафедрою пов’язані біографії українських відомих письменників (як-от: Оксана Бойко, Аліна Борщова, Сергій Жадан, Ярослава Івченко, Наталка Маслова, Ростислав Мельників, Олена Рибка, Сашко Ушкалов та ін.), а також діяльність таких літературних угруповань, як «Червона Фіра», «Клуб Є», «Захарполіс ММ». А поряд із викладанням літературних, журналістсько-редакторських дисциплін кафедра ініціює проведення в позааудиторний час презентацій літературних новинок і зустрічей з провідними письменниками та літературознавцями, що стають справжніми майстер-класами для наших студентів.

Наукова робота кафедри здійснюється в межах теми кафедри «Закономірності розвитку української літератури від давнини до сучасності» (0119U002298, УкрНТЕІ). При кафедрі відкрита аспірантура та докторантура. Виходить фаховий збірник «Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Літературознавство» (головний редактор — д.ф.н., проф. Л. В. Гармаш).


Ушкалов Леонід Володимирович

Український літературознавець і письменник.

Доктор філологічних наук.

Професор.

Леонід Володимирович Ушкалов (народився 5 листопада 1956 року в містечку Краснопілля на Сумщині – помер 25 лютого 2019 року в Харкові. З 1977-го по 1982 рік навчався на філологічному факультеті Харківського державного університету. Після закінчення університетського курсу працює на посадах викладача, доцента (1993) й професора (1995) на кафедрі української та світової літератури Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. У 1989 році в Інституті літератури ім. Тараса Шевченка НАН України захистив кандидатську дисертацію («Творчість Григорія Сковороди і антична культура»), а в 1996 році – докторську («Література українського бароко в її зв’язках із філософією»).

Професор Ушкалов – автор академічних розвідок з історії української літератури, філософії та богослів’я, науково-популярних праць, дитячих книжок, упорядник, редактор і коментатор численних наукових та художніх видань (зокрема Повної академічної збірки творів Григорія Сковороди). Серед його книжок – «Нариси з філософії Григорія Сковороди», «Світ українського бароко», «Григорій Сковорода і антична культура», «З історії української літератури XVII–XVIII століть», «Українське барокове богомислення», «Два століття сковородіяни», «Барокова поезія Слобожанщини», «Григорій Сковорода: семінарій», «Есеї про українське бароко», «Сковорода та інші: причинки до історії української літератури», «Тарас Шевченко», «Від бароко до постмодерну», «Реалізм – це есхатологія: Панас Мирний», «Григорій Квітка-Основ’яненко», «Моя шевченківська енциклопедія: із досвіду самопізнання», «Сковорода, Шевченко, фемінізм… : Статті 2010-2013 років»,  «Література і філософія: доба українського бароко»«Україна і Європа: нариси з історії літератури та філософії» та інші.

Лауреат міжнародної літературно-мистецької премії ім. Григорія Сковороди (2007) та премії НАН України ім. Івана Франка (2010).

У 2016 році на пошану літературознавця вийшла книжка “Ліствиця Якова: збірник статей на пошану професора Леоніда Ушкалова з нагоди його шістдесятиліття”.

8 квітня 2019 року Вчена рада Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди присвоїла кафедрі української і світової літератури ім'я професора Леоніда Ушкалова.

Член НСПУ з 2013 року.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.