Кафедра зарубіжної лiтератури та слов’янських мов імені професора Михайла Гетманця

Вітаємо на сторінці кафедри зарубіжної літератури та слов’янських мов!

Кафедра зарубіжної літератури та слов’янських мов здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» (4 роки), «магістр» (1,5 роки) зі спеціальності  014. Середня освіта. Мова і література (російська);  PHD зі спеціальності 035 Філологія за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти(аспірантура). Освітній процес здійснюється за денною та заочною формами навчання.

Мета діяльності кафедри зарубіжної літератури та слов’янських мов – забезпечення навчального процесу з літературознавчих і мовознавчих дисциплін на українському мовно-літературному факультеті імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка, факультеті іноземної філології та інших факультетах ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Завдання кафедри:

  • забезпечення освітньо-професійних потреб здобувачів вищої освіти; заповнення лакун наукових проблем: «Розвитк та взаємодія національних літератур: типологія стилів і напрямів»; «Закономірності функціонування слов’янських мов: динамічний, прагматичний і методичний аспекти»;
  • запровадження в освітній процес інноваційних технологій, методів і методик, що забезпечують ефективне навчання та фахове зростання здобувачів вищої освіти;
  • інформаційно-консультаційна та науково-експертна діяльність в системі підготовки педагогічних і науково-педагогічних кадрів у галузі філологічної освіти.

 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.