Історія факультету іноземної філології

У 1984 році за ініціативи ректора університету академіка І.Ф. Прокопенка у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди (тоді – педагогічному інституті) розпочато підготовку фахівців з іноземних мов і здійснено перший набір зі спеціальності «Російська мова і література та іноземна мова (англійська / німецька / французька)» на факультеті російської мови та літератури. У 1986 році було створено випускову кафедру романо-германської філології, яку очолила кандидат педагогічних наук, професор (на той час – доцент) Н.В. Тучина.

У 1991 році у зв’язку з розширенням номенклатури мов, які вивчалися, на базі факультету російської мови і літератури формується факультет іноземних мов (декан – кандидат філологічних наук, доцент Т.П. Стаканкова). У 2000 році з метою поліпшення організації та якості підготовки фахівців-філологів факультет іноземних мов було реорганізовано у два структурні підрозділи: факультет іноземної філології і факультет російської мови та світової літератури.

Під орудою висококваліфікованих керівників факультет іноземної філології динамічно розвивається та посідає гідне місце у підготовці фахівців з філології та методики навчання іноземних мов. 3 2000 року по 2017 рік факультет очолювала кандидат педагогічних наук, професор Тучина Наталія Василівна. З 2017 року деканом факультету є кандидат філологічних наук, доцент Борисов Володимир Андрійович.

Професорсько-викладацький колектив факультету іноземної філології складається з висококваліфікованих викладачів, серед них – 8 докторів наук, професорів; 55 кандидатів наук, доцентів (2020 р.). Освітній процес забезпечують 7 кафедр факультету: кафедра англійської філології, кафедра англійської фонетики і граматики, кафедра практики англійського усного і писемного мовлення, кафедра англійської мови, кафедра німецької філології, кафедра романської філології, кафедра східних мов.

Здобувачі факультету вивчають дві іноземні мови і мають можливість отримати фахову підготовку з таких мов: англійська, німецька, французька, іспанська, італійська, китайська, японська, іврит, перська, турецька. Усі випускники володіють двома іноземними мовами, що робить їх конкурентоспроможними й затребуваними на ринку праці не тільки в Україні, а й за її межами. Загальна кількість випускників факультету за період його існування (з 2000 р.) – більше 9000 осіб. Факультет іноземної філології пишається своїми випускниками, які стали не тільки визнаними майстрами вчительської праці, але й відомими вченими, поетами, письменниками, журналістами, перекладачами, кореспондентами, працівниками державного управління, видавництв, туристичних агенцій, телебачення.

У 2019 році на факультеті було створено центр методики навчання іноземних мов як освітньої платформи для підвищення рівня професійної комунікативно-методичної компетентності майбутніх учителів іноземних мов. Центр сприяє поширенню інноваційних методик у галузі навчання іноземних мов, знайомить із сучасними світовими тенденціями у навчанні, надає методичну допомогу викладачам, вчителям і студентам. На базі центу впроваджуються сучасні методи організації навчання іноземних мов, поліпшується підготовка студентів до виконання ними професійної діяльності, здійснюється інформаційна підтримка щодо проведення методичних конференцій та семінарів. Лінгафонні кабінети й мультимедійні аудиторії, які обладнані сучасним устаткуванням, уможливлюють фахову підготовку студентів.


 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.