Освітня діяльність факультету іноземної філології

Розклад зимової сесії 2023-2024 н.р.

Розклад зимової сесії 2022-2023 н.р.

Розклад літньої сесії 2022-2023 н.р.

Розклад літньої сесії 2023-2024 н.р.


Факультет здійснює високоякісну підготовку фахівців:

за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальностями:

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальностями:

Робочий графік освітнього процесу:

  Підсумкова атестація здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

  2023

  Спеціальність 014  Середня освіта (Мова і література (англійська/німецька/французька))

  Спеціальність 035 Філологія (германські / східні мови та літератури (переклад включно), перша – англійська / китайська)

  2022

  Спеціальність 014  Середня освіта (Мова і література (англійська/німецька/французька))

  Спеціальність 035.041 Філологія (германські мовита літератури (переклад включно), перша – англійська)

  Підсумкова атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

   

  На факультеті іноземної філології впроваджується інноваційна програма з курсів «Методика навчання іноземної мови» та «Методика формування іншомовної комунікативної компетентності», що була спільно розроблена проєктом МОН України та Британською Радою в Україні «Шкільний вчитель нового покоління» у березні 2013 року, а з 2016 року успішно впроваджена як експеримент в багатьох педагогічних ЗВО, зокрема й на факультеті іноземної філології. Наразі вже всі здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності "014 Середня освіта" мають змогу долучитися до методичної підготовки в рамках означеного проєкту, що свідчить про успішність завершення експерименту та імплементація його результатів. Інноваційна програма підготовки майбутніх вчителів охоплює оновлене змістове та формальне проведення занять. Посутнє місце надається практичній підготовці протягом трьох років навчання: здобувачі вищої освіти з ІІ курсу розпочинають проходження безперервної пропедевтичної практики один раз на два тижні, впродовж якої відбувається активне занурення майбутніх вчителів у шкільні реалії. Це суттєво впливає на формування лінгвометодичної компетентності, з огляду на залучення здобувачів до освітнього процесу.

  На заняттях з методики навчання іноземних мов викладачі факультету дотримуються принципів, що розроблені інноваційною програмою: подача теоретичного матеріалу за допомогою практичних вправ, під час яких здобувачі постійно взаємодіють один з одним в групах, парах, створюючи захопливу і цікаву атмосферу, що суттєво впливає на мотивацію здобувачів.

  Високопрофесійні досвідчені викладачі факультету проводять для здобувачів першого (бакалаврського) й другого (магістерського) рівнів вищої освіти заняття з таких дисциплін:

  • Практика англійського/німецького/французького/китайського усного й писемного мовлення;
  • Практична граматика англійської/німецької/французької/китайської мови;
  • Практична фонетика англійської/німецької/французької/китайської мови;
  • Ієрогліфіка;
  • Друга іноземна мова (англійська/німецька/французька/ іспанська/італійська/китайська/японська/перська/турецька/іврит);
  • Вступ до перекладознавства;
  • Практика перекладу;
  • Світова література;
  • Література Великої Британії;
  • Лексикологія англійської/німецької/французької мови;
  • Література країни другої іноземної мови;
  • Лексикологія англійської/німецької/французької мови;
  • Стилістика англійської/німецької/ французької мови ;
  • Теоретична граматика англійської/німецької/французької мови;
  • Методика і методологія наукових досліджень;
  • Теорія літератури;
  • Практикум з галузевого перекладу;
  • Комунікативна лінгвістика;
  • Актуальні проблеми германістики/романістики;
  • Порівняльна типологія української та англійської/німецької/французької мови і проблем перекладу;
  • Новітні технології в освіті і науці.

  Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.