Виховна діяльність факультету іноземної філології

Виховна робота на факультеті іноземної філології організовується і проводиться відповідно до загальноуніверситетського, факультетського, кафедральних планів та планів роботи кураторів академічних груп. Основними завданнями виховної роботи на факультеті є формування у студенства громадянської позиції, патріотизму, почуття гордості за свою країну, навчальний заклад, сім'ю; готовності до професійної діяльності. Пріоритетними напрямами виховної роботи визначено національно-патріотичне, інтернаціональне, інтелектуально-духовне, громадянсько-правове, морально-етичне, художньо-естетичне, фізичне виховання та утвердження здорового способу життя. 

На факультеті як в процесі навчання, так і відповідними виховними заходами здійснюється вплив на свідомість і поведінку студентів з метою формування у них сприйняття та поваги до визнаних у суспільстві цінностей та переконаності у необхідності неухильного дотримання відповідних правил поведінки. Провідна роль при вирішенні цих проблем у виховному процесі відводиться професорсько-викладацькому складу, який через навчальний процес (лекції, семінарські, практичні заняття) здійснює непряме виховання: формування професійних якостей, інтелектуальної та професійної культури, позитивних якостей і рис. Позааудиторна виховна робота спрямована на подальший розвиток творчих здібностей, формування якостей, необхідних майбутньому вчителеві іноземних мов. 

Протягом двадцяти років функціонування факультету було впроваджено цілу низку традиційних заходів, спрямованих на згуртування молоді, поглиблення  знань з лінгвістики, літературознавства та педагогічної майстерності. Під керівництвом мовних кафедр факультету щорічно відбуваються посвята першокурсників у філологи-германісти / романісти / сходознавці, конкурси промов та декламаторів іноземними мовами, конкурс перекладів, мовні Олімпіади, засідання дискусійних клубів, тематичні вечори, присвячені традиціям, святам та видатним персоналіям країн, мови яких вивчаються на факультеті. За підтримки студентського активу проходить багато інтелектуально-розважальних заходів: святкування китайського Нового року, Міжнародного Дня студента, проведення факультетського турніру «Що? Де? Коли?», сковородинівського квесту для першокурсників, конкурсу листівок до Дня закоханих та ін. Студенти факультету відвідують культурні центри країн, мови яких вивчаються (Дім Нюрнберга, Французький центр, бібліотека Британської Ради, Ізраїльський культурний центр, Японський культурний центр) та долучаються до участі у заходах, які проводяться центрами протягом року. Наші здобувачі представляють факультет на студентських мовних олімпіадах, конкурсах, у Міжнародному конкурсі української мови ім. П. Яцика, на літературознавчих конференціях та ін.

Традиційними стали започатковані за підтримки Спілки студентів та молоді факультету благодійні акції: «International Bazaar» з метою збору коштів для надання допомоги дітям; акції «Подаруй тепло» і «Подаруй дитині радість» (до свят Святого Миколая й Пасхи відповідно) та спільний концерт з учнями підшефної школи-інтернату імені В.Г. Короленка для дітей з послабленим зором.


 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.