Новини факультету іноземної філології

03.12
 

Вітаємо усю нашу дружню сковородинівську родину з Днем народження Григорія Савича Сковороди! Здобувачі другого (магістерського)  рівня  вищої освіти сумлінно працювали над цим фільмом разом із керівником проєкту, проф. Л.М. Корнільєвою. Наші студенти несуть мудрість великого філософа у своїх серцях, а тому радо процитували слова Г.С.Сковороди у різних куточках світу.

 

We congratulate our closely-knit Skovorodynian family on the birthday of Hryhoriy Savych Skovoroda! Our fifth-year students worked on this film together with the project supervisor, Prof. Liliia Kornilieva. They carry the wisdom of the great philosopher in their hearts and therefore gladly quote the words of H.S. Skovoroda in various corners of the world.


17.11.2023 
Вітання з Днем студента !

Щиро вітаю з Днем студента! Нехай ваш середній бал буде таким же високим, як і ваші амбіції! І завжди пам'ятайте, що китиця на конфедератці, що символізує отримання диплома і нові перспективи у житті, варта зусиль, витрачених на навчання. Бажаю всім радості, успіхів і майбутнього, наповненого ще більшими досягненнями! В.о. декана факультету іноземної філології, Лілія Корнілієва.

Happy Students' Day! May your GPA be as high as your ambitions! And always remember that the tassel is definitely worth the hassle! Wishing you joy, success, and a future filled with even greater achievements! Acting Dean of the Faculty of Foreign Philology, Liliia Kornilieva. 


13.11 ми підбили підсумки фото- та відеоконкурсів осіннього сезону. Ми раді назвати імена переможців! Софія Педик здобула перемогу одразу в двох категоріях: "Смачний Геловін" та "Геловін в Україні". Щиро вітаємо! 

On the 13th of November, we wrapped up the results for the engaging autumn photo and video contests. We're excited to share the names of the winners! Sofia Pedyk clinched victory in both the "Yummy Halloween" and "Halloween in Ukraine" categories. Our congratulations!


Пишаємося тим, що одразу два науково- педагогічних працівника кафедри англійської філології, к.ф.н., доц. Белова М.О. та к.ф.н., доц. Українська О.О. проходять дворічне стажування у Великій Британії за програмою "Researchers at Risk". Дана програма підтримується урядом Великої Британії, фінансується Королівською Академією та благодійною організацією CARA. М.О. Бєлова проходить стажування в університеті Бірмінгема, а О.О.Українська — у Ланкастері. І саме світлини, зроблені О.О. Українською в Англії, принесли перемогу їй і її сину Єгору. Тож, вітаємо з першим місцем у номінації «Геловін за кордоном"! 


Найкращі фото осінньої днини від Світлани Брюханової, Єлизавети Коваленко, Світлани Єкімової, Юлії Плужник та Катерини Ріпи можна переглянути у цьому відео. Вітаємо усіх переможців! The best autumn photos taken by Svitlana Bryukhanova, Yelyzaveta Kovalenko, Svitlana Yekimova, Yulia Pluzhnyk, and Katerina Ripa can be viewed in this video. Congratulations to all the winners! Ми також вітаємо Юлію Плужник з перемогою у номінації «Моє відео про осінь, відзняте на телефон". Чудово!  Congratulations to Yulia Pluzhnik on winning the "My Autumn Video Shot on a Phone" category! Well done! 


09.11 на факультеті іноземної філології відбулися загальні збори колективу і засідання Ради факультету. Були присутні завідувачі кафедр, гаранти освітніх програм та науково-педагогічний склад факультету.

Після усіх виборних питань і голосування, були обговорені питання:

-формування блоків дисциплін вільного вибору для ОС «Магістр» , ОС "Бакалавр" вступу 2024 н.р. 
-профорієнтаційна робота у листопаді 
-звіт з науки за 2023 рік
-про  проведення заліково-екзаменаційної сесії у 1 семестрі 2023-2024 н.р.
 

On the 9th of November, there was a faculty-wide meeting and a Faculty Council session at the Foreign Philology Department. Heads of departments, educational program coordinators, and the faculty's academic staff were in attendance.

Following the election-related matters and voting, discussions revolved around the following issues:

Structuring elective subject blocks for the Master's and Bachelor's programs for the 2024 intake.
Career guidance initiatives scheduled for November.
Reviewing the research accomplishments for the year 2023.
Planning and arrangements for the examination session in the first semester of the academic year 2023-2024

Вони - розумні, вони - креативні,вони - Незламні філологи - команда факультету іноземної філології, яка посіла 3 місце у науковому Stand Up ХНПУ ім. Г.С. Сковороди ! Дякуємо нашій неперевершеній команді за надзвичайно елегантний і вишуканий виступ! Наші зірки: -Перевозчикова Камiлла -Данилішина Анна -Петушкова Анна -Доценко Анастасія -Лобанова Дарина -Перепелиця Максим -Скляр Діана Факультет іноземної філології щиро вітає всіх учасників конкурсу 

They are intelligent , they are creative , they are The Resilient Philologists — a team from the Faculty of Foreign Philology that took 3rd place  in the scientific Stand Up at H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University! Thanks to our unparalleled team for an exceptionally elegant and refined performance! Our stars: Kamilla Perevozchykova Anna Danylishyna Anna Petushkova Anastasiia Dotsenko Daryna Lobanova Maksym Perepelytsia Diana Skliar The Faculty of Foreign Philology sincerely congratulates all the participants of the competition! 


На цьому тижні на факультеті іноземної філології відбулися засідання круглого столу на тему: «Міжнародний тероризм у реаліях XXI сторіччя».

Обговорювали ефективність заходів безпеки, соціальні та політичні причини тероризму, засоби його превенції, реабілітації у разі виникнення терористичних атак. Здобувачі розмірковували про базові права людини та наводили приклади обмеження громадських свобод. Дискусія також точилася навколо ролі сучасних засобів масової інформації у розповсюдженні ідей насильства та, напроти, у боротьбі із різними формами примусу й несправедливості.

 

This week a series of roundtable discussions were held on the topic "International Terrorism in the Realities of the 21st Century." The sessions covered the effectiveness of security measures, social and political causes of terrorism, means of prevention, and rehabilitation in case of terrorist attacks. Participants reflected on basic human rights and provided examples of restrictions on civil liberties. The discussion also focused on the role of modern mass media in spreading violent ideas and, conversely, in combating various forms of coercion and injustice.


Покликання на відео

Вітаємо переможців конкурсу «Спорт — моє життя». Ваша любов до спорту, безумовно, сприяла відмінним результатам. Вітаємо!
Congratulations to the winners of the "Sport as My Hobby" contest! Your dedication and passion for sports have clearly paid off. Well done!


6 листопада 2023 р. відбулась прем'єра документального фільму, що розповідає про хоббі співробітників кафедри східних мов. Ця смілива кінематографічна розвідка розкриває приховані таланти та інтереси наших колег і демонструє, що їхні захоплення поза аудиторією давно стали органічною і  невід'ємною частиною життя.

Покликання на відео

Today we've got a premiere! Our documentary delves into the passions and pastimes of the staff of the Department of Eastern Languages. This cinematic exploration reveals the hidden talents and personal interests of our colleagues, showcasing how their hobbies outside the classroom became part and parcel of their lives.


Online meeting with the Norwegian colleagues. Developing the strategies for further cooperation.

Онлайн зустріч з колегами з Норвегії. Розробляємо стратегії для подальшої співпраці.


Wishing you all a joyous Halloween! We take immense pride in the fact that the creative contests within the Faculty of Foreign Philology not only involve our current students but also encompass members of the large and united Skovoroda family.

Радо вітаємо усіх зі святом Геловіна! Пишаємося тим, що у творчих конкурсах факультету іноземної філології беруть участь не тільки нинішні здобувачі вищої освіти, а й члени  великої і дружньої сковородинівської родини!


Dear Colleagues!

Your dedication to education is truly remarkable, your passion for teaching is inspiring, and your resilience during these trying times is unparalleled. As we all know, the influence of a great teacher, a true educator, can never be erased. Your responsibilities extend far beyond the mere transmission of knowledge; they encompass selfless everyday service that involves not only imparting wisdom but also investing your health and talent wholeheartedly to nurture the minds and hearts of your students. Therefore, a teacher can be compared to a candle. The latter consumes itself to light the way for others. Thank you for your tireless efforts in shaping the future and inspiring countless minds, for being the guiding light for other people! You are appreciated beyond words. Happy Teachers' Day!

Liliia Kornilieva,
Acting Dean of the Faculty of Foreign Philology 
at H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University

***

Шановні колеги!

Ваша відданість освітянській справі є надзвичайною, ваша пристрасть до викладання надихає інших, а ваша стійкість у ці важкі часи просто вражає. Як ми всі знаємо, вплив гарного вчителя, справжнього педагога неможливо стерти ніколи. Ваші обов’язки виходять далеко за межі простого поширення знань; вони охоплюють безкорисливе повсякденне служіння, що передбачає не лише передачу набутого досвіду, але й інвестицію ваших ресурсів, таких як здоров’я і талант, аби щиросердно плекати розумові здібності та серця ваших учнів. Саме тому педагога можна порівняти зі свічкою. Остання поглинає себе, щоб освітлювати шлях іншим. 

Дякую вам за ваші невтомні зусилля у формуванні майбутнього та натхнення, адже саме ви є дороговказом для інших людей! Ціную вас більше, ніж це можна передати словами. З Днем працівників освіти!

Лілія Корнільєва,
В.о. декана факультету іноземної філології
Харківського національного педагогічного
університету імені Г. С. Сковороди

Dear colleagues!

As we enter this new academic year, I wish you all the positivity, robust health, and life-affirming energy that fuels your fruitful work. I extend my heartfelt wishes for your safety, well-being, and resilience during these trying times. As the country endures the hardships of war, your work holds immense significance. With your guidance and inspiration, yesterday's schoolchildren embark on an exciting intellectual journey, explore the realm of science, and initiate a new period of personal growth.

Our mission always goes far beyond teaching foreign languages − it is about fostering empathy, humaneness, tolerance, self-respect, and respect for others. We help overcome barriers, combat prejudices and stereotypes, and nurture global citizens. By empowering our students to bridge gaps between different cultures, we contribute to building a more compassionate and tolerant world. We shape and nurture this future together. The efforts to maintain a conducive learning environment during times of war testify to the remarkable resilience and unwavering spirit of our teachers.

I greatly appreciate your active involvement in the life of our faculty. Your initiatives, knowledge, creative energies, leadership qualities, and experience greatly enrich our close-knit community and contribute to the wonderful diversity of worldviews, the pluralism of opinions and the vibrant tapestry of ideas that define the Faculty of Foreign Languages at H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University.

So, let us embrace the new academic year with determination, sense of purpose, and an unshakable belief in a victorious peace, knowing that together, we will overcome any challenges that come our way. I wish you all good health, peace, new achievements, prosperity, love, and harmony!

Best regards,

Liliia Kornilieva,

Acting Dean of the Faculty of Foreign Languages,

H.S. Skovoroda Kharkiv National University

Дорогі колеги!

З початком нового навчального року я зичу вам усіляких гараздів, міцного здоров'я та невичерпної енергії, що живить вашу плідну працю. Щиро бажаю вам безпеки, добробуту та життєвої стійкості у цю лиху для нашої країни годину. Умови війни даються взнаки, але ваша благородна місія залишається надважливою. З вашою підтримкою вчорашні школярі вирушають у захоплюючу інтелектуальну подорож,  відкривають для себе царину науки, розпочинають новий період особистісного зростання.

Наша місія завжди виходить за межі навчання іноземним мовам –  ми навчаємо співчуттю, людяності, толерантності, повазі до себе і до інших, допомагаємо долати бар'єри, боремося із упередженнями та стереотипами, виховуємо громадян світу. Наші студенти будуть сумлінно працювати, зміцнювати  зв'язки між різними культурами, робитимуть життя кращим. І це майбутнє формуємо і виховуємо ми з вами. Зусилля освітян підтримувати сприятливе для навчання середовище в умовах війни свідчать про неабияку витривалість і духовну міць наших педагогів.

Я високо ціную вашу активну участь у житті факультету. Ваші ініціативи, знання, творчі нахили, лідерські якості та досвід неабияк збагачують наше співтовариство і обумовлюють чудове розмаїття світоглядних концепцій, плюралізм думок та калейдоскоп ідей, що завжди вирізняли факультет іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

Тож, давайте зустрінемо новий навчальний рік з оптимізмом, непохитною вірою у переможний мир і  те, що разом ми подолаємо усі труднощі на нашому шляху. Міцного нам усім здоров’я, миру, нових звершень, процвітання, любові і злагоди!  

З найкращими побажаннями,

Лілія Корнільєва,

 виконуюча обов'язки декана факультету іноземної філології

 Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

 

Dear students!

I am thrilled to welcome you to our vibrant and diverse community. Our faculty takes immense pride in providing a nurturing environment that fosters academic excellence, personal growth, and intercultural understanding. Together, we will continue to create a space where learning knows no boundaries and where language is a bridge that connects hearts and minds across the globe.

In these trying times I am deeply aware of the challenges and uncertainties that surround us. As the war continues, I wish to extend words of support to each and every one of you. Remember that knowledge is a shield, and education is a beacon of hope. It is during times of adversity that the true strength of individuals and communities emerges. Embrace your studies with passion and diligence, knowing that the pursuit of knowledge is an act of defiance against darkness. Each session, each conversation can be a step towards a brighter future for Ukraine and the world.

Though we may be physically separated by distance, remember that our hearts and minds remain connected. Our dreams for a peaceful world, our dedication to education, and commitment to making a positive impact bind us together as one. Reach out to one another, offer support, and be a source of strength for those around you. Remember, you are the heartbeat of our faculty, and your enthusiasm, curiosity, and dedication are the driving forces behind our collective success.

I want to extend a special word of welcome to our new students. Starting university can be both exhilarating and daunting, but be sure that our faculty is a close-knit family, and your professors, seniors, and fellow students are here to support you every step of the way. As we navigate through these harsh times of war, please, know that you are not alone. Our faculty, the university, and the global community of educators stand with you, offering unwavering support. Together, we will persevere, and we will emerge stronger, more resilient, and more determined to create a better future for all.

Throughout the year, we will organize a variety of academic and extracurricular activities, including cultural events, language clubs, seminars, and guest lectures. These opportunities are designed to broaden your horizons and immerse you in the rich tapestry of languages and cultures that surround us. Embrace this new chapter of your life with an open mind and a thirst for knowledge, and you will find that the journey will be as rewarding as the destination.

Wishing all of us courage, hope, and unwavering determination in the face of adversity. May our endeavors be met with success and favorable outcomes.

Yours faithfully,

Liliia Kornilieva,

Acting Dean of the Faculty of Foreign Languages,

H.S. Skovoroda Kharkiv National University

 

Шановні студенти!

Я щиро вітаю вас у лавах нашої активної та розмаїтої академічної спільноти. Наш факультет пишається створенням середовища, що сприяє науковим досягненням, особистісному зростанню та взаєморозумінню між представниками різних культур. Спільно ми продовжуватимемо розвивати простір, де навчання набуває нових горизонтів, а мова виступає мостом, що з'єднує наші серця і уми з усім світом.

У цей непростий час я глибоко усвідомлюю виклики та невизначеність, що оточують нас. У нашій країні триває війна, і у ці важкі часи я хочу звернутися до кожного з вас зі словами підтримки. Пам'ятайте, що знання − це щит, а освіта − маяк надії. Саме в такі періоди випробувань виявляється справжня сила окремих особистостей та суспільства загалом. Навчайтеся з ентузіазмом та наполегливістю, з розумінням того, що прагнення до знань − це акт рішучої протидії темряві. Кожне заняття, кожна розмова − це крок до кращого майбутнього для України і світу.

Навіть зараз, коли нас розділяє фізична відстань, наші спільні мрії про світ, де панують мир та злагода, відданість освітянській справі і місія нести добро об'єднують нас. Тож, підтримуйте одне одного, будьте джерелом сили для тих, хто цього потребує. Ви − серце нашого факультету, а ваше натхнення, зацікавленість та праця є запорукою нашого спільного успіху.

З особливою теплотою вітаю наших першокурсників. Початок університетського життя може викликати як захоплення, так і певну невизначенність, але будьте впевнені в тому, що наш факультет − це дружня родина, а ваші викладачі, старшокурсники та однокурсники готові підтримати вас, і ви не залишитесь наодинці зі своїми проблемами. Наш факультет, університет та глобальна спільнота педагогів підтримують вас. Разом ми подолаємо усі труднощі та вийдемо з них сильнішими, більш стійкими та націленими на створення кращого майбутнього для всіх.

Упродовж року ми запланували багато наукових та позанавчальних заходів, включаючи культурні події, мовні клуби, семінари та гостьові лекції. Ці можливості допоможуть вам розширити горизонти та зануритися в багатогранний світ мов і культур, що нас оточують. Почніть новий етап свого життя з відкритим серцем, жагою до знань, і ви переконаєтеся, що процес пізнання є настільки ж прекрасним, як і бажаний результат навчання.

Бажаю нам всім мужності, надії та незламності в часи випробувань. Нехай все вдається!

З повагою, Лілія Корнільєва,

виконуюча обов'язки декана факультету іноземних мов

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.


22 квітня на факультеті іноземної філології відбулися методичні майстерки за участю шкільних вчителів.  Із доповідями-презентаціями виступили:

 Чупахіна Ольга Федорівна, заступник директора з англійської мови Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 162 

Доповідь на тему: «Тренд дистанційної освіти: особливості організації навчального процесу в старших класах».

Абдулліна Ольга Олексіївна, вчитель англійської мови Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 162

Доповідь на тему: «Дистанційне навчання в початковій школі: творчий та яскравий підхід до освітнього процесу».

До он-лайн заходу долучилися здобувачі першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти факультету іноземної філології, вчителі, викладачі ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Практичні поради вчителів стали у пригоді студентам, які планують вчителювання в майбутньому,  а досвідчені колеги змогли запозичити нові ідеї до своєї вчительської скарбнички!


23 лютого 2023 року о 15.00 на факультеті іноземної філології відбувся гостьовий візит керівника Центру грантової підтримки корпусних і перекладацьких студій Яна Капранова у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди (м. Харків, УКРАЇНА). Тема зустрічі «Інструменти й ресурси мультилінгвальних корпусів для забезпечення філологічної діяльності». Здобувачі вищої освіти, науково-педагогічні працівники, гості долучилися до обговорення важливих питань у царині корпусної лінгвістики й висловили власне бачення щодо її ресурсів. Гостьовий візит відбувся в рамках проєкту "Multilingual Corpus and its Resources for European Studies Research" за Програмою Erasmus+ напряму Jean Monnet Activities, що виконується при GRANT SUPPORT CENTRE of Corpus and Translation Studies (KNLU) в Київському національному лінгвістичному університеті (м. Київ, Україна).


17.02.2023 здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти Українського мовно-літературного факультету імені Г. Квітки-Основ’яненка і факультету іноземної філології (спеціальність 035 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) відвідали гостьову лекцію д.ф.н., професорки, завідувачки кафедри українознавства і мовної підготовки іноземних громадян ХНЕУ ім. С. Кузнеця Ольги Степанівни Черемської. Лекція була присвячена історії розвитку Харківської філологічної школи й органічно додала вагомості й завершеності одному з модулів курсу загального мовознавства. За результатами зустрічі було домовлено про більшу співпрацю, оскільки вивчення внеску харківських мовознавців у розвиток науки про мову недооцінений на тлі тривалого применшення його вартості імперською історією.


Факультет іноземної філології вшанував ювілей Г. С. Сковороди, славетного філософа, патрона університету, натхненника усіх, хто шукає знання і себе у цьому світі.

Зустріч відбулася в онлайн форматі 19.11.2022, до якої мали можливість долучитися запрошені гості і з Українського мовно-літературного факультету імені Г. Квітки Основ’яненка. Спікером зустрічі була Олена Рибка, заступниця головного редактора видавництва «Віват», дослідниця творчості Г. С. Сковороди, а також один зі стейгодерів ОП 035 «Філологія. Англійська мова і література та переклад» другого (магістерського) рівня. Тема зустрічі «Твій друг Сковорода. Переваги і ризики над актуалізації (до 300-річчя Г.С. Сковороди)»

Аудиторія учасників зустрічі налічувала близько 80 зацікавлених слухачів, і викладачів, і здобувачів різного рівня освіти, оскільки йшлося про нетрадиційний погляд на постать Григорія Савича, а саме – як його контекстуалізує сучасне суспільство, в чому полягають ризики занадто сміливого модерного або занадто глибинного наукового сприйняття.

Маємо приємність спілкування з елітою сучасної української культури і сподіваємось на нові зустрічі й співпрацю!


На факультеті іноземної філології 11 листопада о 15.00 відбулася онлайн-зустріч із  випускницею факультету 2018 року випуску, вчителем англійської мови Солоницівського ліцею #1, Лосєвою Аллою Георгіївною. Алла Георгіївна в рамках виступу «Бути сучасним вчителем. Реальна історія» поділилася своїми роздумами про вчителювання і надала практичні поради, як бути «крутим» учителем і отримувати задоволення від професії!


До Всесвітнього дня науки 10 листопада 2022 року на факультеті іноземної філології відбувся науково-методичний семінар «Філологічна ноосфера: шлях до перемоги крізь терни воєнного часу». Гості та учасники заходу мали змогу почути доповіді і майстерки від провідних науково-педагогічних працівників факультету:

Розповсюджені помилки в організації навчання іноземної мови і їх ціна під час дистанційного навчання (проф. Тучина Н.В.);

Особливості викладання англійської мови у середній школі Польщі українським учням (доц. Разуменко Т.О.);

Комунікативні стратегії і тактики в англомовному  воєнному медіадискурсі (на матеріалі публікацій про російсько-українську війну) (доц. Подуфалова Т.В, Ільченко А.Р.);

Вербально-візуальний каламбур в англомовних мемах про російську військову агресію в Україні (доц. Бєлова М.О.);

Російсько-українське мовне протистояння в умовах війни (мовні девіації як результат екстралінгвального впливу) (проф. Сазонова Я.Ю., доц. Колода Д.В.);

Стилістичні засоби вербалізації образів російсько-української війни (у медіатекстах українською та англійською мовами) (доц. Крапівник Г.О., доц. Шпак Ю.О.);

Відображення реалій війни в Україні в медіадискурсі Великої Британії та США (проф. Корнільєва Л.М.);

Висвітлення російсько-української війни в медіа східних країн (доц. Руда Н.В.);

Патріотичне піднесення в літературі Китаю початку 20 ст. (доц. Жукова К.Є.);

Іспаномовний словник російсько-української війни (доц. Лембік С.О.);

Моделі травми та специфіка їх відображення у літературі ХХІ сторіччя (доц. Старостенко Т.М.).

Заявлені теми виявилися надзвичайно цікавими та актуальними. Для підсумку роботи семінару слушно підходить цитата Фарадея: «Наука виграє, коли її крила розковані фантазією»!


17-го грудня 2021 року волонтери факультету іноземної філології Сенюк Мирослава і Ракитянська Юлія традиційно відвідали  навчально-виховний комплекс імені В.Г. Короленка для дітей з вадами зору з подарунками до дня Святого Миколая. Цьогоріч нашим студентам вдалося поспілкуватися з дітками, маленькими першокласниками, та зарядитися від них неймовірною енергією світла та щирості. Вони раділи нашому приходу та святковим смаколикам.  Тішимося тим, що маємо нагоду відвідувати цей навчально-виховний комплекс та привносити в життя дітей крапельку добра.


 

10 грудня 2021 року в Харкові відбулась урочиста церемонія нагородження переможців обласного конкурсу ім. О.С. Масельського на кращий літературний твір.
Перше місце в номінації "Учнівська молодь" отримала Птушкіна Крістіна - студентка 1 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету іноземної філології.
Щиро радіємо успіхам наших студентів і зичимо подальших перемог!

Практичний перекладацький досвід викладачів, які працюють на факультеті іноземної філології.

Д.ф.н., доцент Корнільєва Л.М.

 У лабораторії компанії «Терра». Гостям надають інформацію щодо обробки зерна.

 Л.М. Корнільєвій вручають диплом та подарунок за 20-річну плідну працю у компанії.

Відзнаки  та нагороди компанії «Терра».

З містером Фуелемом, одним із партнерів компанії.

 З містером Лоуренсом Фріменом, одним із партнерів компанії.

Д.ф.н., доцент Крапівник Г.О.

 Перекладацька діяльність по проєкту австрійської компанії «PharMed».

 Візит делегації ізраїльських  реабілітологів, ортопедів та фізіотерапевтів. Організатор зустрічі – посольство Ізраіля в Україні.


Гарант ОП 035 "Філологія" (другий рівень) Сазонова Я.Ю. на зустрічі зі стейкголдером, провідною редакторкою відділу сучасної дитячої літератури  ТОВ «Видавництво «Віват»» О.П. Рибкою  під час підписання договору про базу практик для магістрів-філологів.


Ситнікова Валерія, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти факультету іноземної філології (спеціальність 035 Філологія) взяла участь у якості перекладача в  навчаннях спеціальних підрозділів української поліції за участі представників Національної гвардії Іспанії14-15 червня 2021 року, що відбувся на базі Харківського національного університету внутрішніх справ. Перекладацька діяльність є посутньою у підготовці філолога й уможливлює професійне зростання! Радіємо, що наші студенти гідно представляють наш факультет і вдосконалюють свої професійні навички, готуючись до майбутнього фаху!

На фото: офіцер Національної Гвардії Іспанії Луїс Гомез та студентка-магістерка ХНПУ імені Г.С. Сковороди Ситнікова Валерія

 

Вітаємо керівника і учасників команди факультету іноземної філології, яка посіла І місце у Відкритому дебатному турнірі «Демосфен» (24-25 травня 2021 р.):
  • Одегову Наталію Миколаївну, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри англійської фонетики і граматики (керівник команди);
  • Закладного Андрія, здобувача першого (бакалаврського) рівня вищої освіти IV курсу;
  • Ільченко Анастасію, здобувачку першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ІІІ курсу;
  • Ситнікову Валерію, здобувачку другого (магістерського) рівня вищої освіти І курсу.
Пишаємося здобутками та бажаємо нових звершень!

19 травня 2021 року на факультеті іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди відбудеться Х студентська науково-практична онлайн конференція «Сучасні аспекти дослідження і навчання іноземних мов» для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти філологічних спеціальностей.

Робочі мови конференції – українська, англійська, німецька, французька, східні мови.

Напрями роботи конференції – актуальні проблеми англійської філології, німецької філології, романської філології, східної філології та методики навчання іноземних мов.
Детальну інформацію про конференцію можна знайти в інформаційному листі за посиланням


Круглий стіл для науково-педагогічних працівників "Академічна доброчесність у сучасному науковому дискурсі"

20 квітня 2021 року на факультеті іноземної філології відбувся круглий стіл для науково-педагогічних працівників "Академічна доброчесність у сучасному науковому дискурсі" (керівник заходу - координатор з наукової роботи факультету, доцент Подуфалова Т.В. ). На заході викладачі мали змогу поділитися досвідом, що отримали у рамках міжнародного стажування з питань академічної доброчесності, та долучитися до дискусійних груп для з'ясування проблемних питань з означеної тематики. 


30.01.21. о 13.00 відбудеться методичний семінар "Methods of using Moodle for practical classes" ("Методи використання платформи Moodle на практичних заняттях з іноземної мови"), доповідач: Перлова В.В.


Шановні абітурієнти!
Факультет іноземної філології запрошує Вас на День відкритих дверей!
Зустріч з деканом факультету відбудеться 
21 січня 2021 року об 11.30  онлайн 
за посиланням
Чекаємо на Вас!

 

Шановні колеги,
11 і 12 січня 2021 року для викладачів кафедр факультету іноземної філології відбудуться
вебінари на тему «Essentials of Teaching Online” (Основи онлайн-освіти)
Час проведення: 18:35 – 20:10.
Лектор: Шон Майкл Хикс, викладач англійської мови Регіонального центру Посольства США в Україні.

 

Шановні абітурієнти!
Факультет іноземної філології запрошує Вас на День відкритих дверей!
Зустріч з деканом факультету відбудеться 
29 жовтня 2020 року о 13.00  онлайн 
за посиланням
Идентификатор конференции: 577 368 7740 
Чекаємо на Вас!

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.