Наукова діяльність факультету іноземної філології

Професорсько-викладацький склад факультету іноземної філології здійснює різнопланові за змістом і напрямами наукові дослідження. На кафедрах сформувалася авторські наукові школи: доктора філологічних наук, професора, почесного академіка АН вищої школи Л.М. Мінкіна (дослідження мови й мовлення (дискурсу) в аспекті лінгвістичної концепції Ґ. Ґійома) і кандидата педагогічних наук, професора Н.В. Тучиної (методика формування іншомовної компетентності студентів). Органічний зв’язок наукової і педагогічної діяльності викладачів кафедр позитивно впливає на якість підготовки майбутніх учителів, збагачує зміст лекцій і практичних занять, сприяє формуванню дослідницьких компетентностей здобувачів вищої освіти.

На факультеті працює науково-методичний семінар «Актуальні проблеми методики навчання філологічних дисциплін», видаються навчальні посібники, підручники для здобувачів вищої освіти та учнів, методичні рекомендації, монографії, статті. Підручники для студентів І і ІІ курсів A Way to Success (автори Н.В. Тучина, І.В. Жарковська, І.М. Каминін, Л.Є. Красовицька та інші) та в комплекті до них посібники з граматики (автори Н.В. Тучина, Ю.В. Невська, Я.Ю. Сазонова, І.В. Жарковська) і фонетики (автори Н.В. Тучина, В.В. Перлова та ін.), підручники з німецької мови для студентів І і ІІ курсів Login (автори О.В. Сидоров, В.В. Скачкова, Н.І. Відюкова, Абрахам Ян-Петер, Матіас Цілліх) рекомендовані МОН України.

На факультеті іноземної філології працює студентське наукове товариство за такими напрямами: наукові дослідження студентів у галузі філології і методики навчання іноземних мов; підготовка та участь в олімпіадах, наукових студентських конференціях, круглих столах. На факультеті діють студентські наукові гуртки «Лінгвістичні дослідження», «Сучасні аспекти дослідження іноземних мов у дидактичних цілях», «Науковий місток», «Романісти», мовна спілка «Лінгвіст» та студія художнього перекладу «Схід – Захід». Щорічно відбуваються студентські науково-практичні конференції «Сучасні аспекти дослідження і навчання іноземних мов» і «Лінгвістичні, літературознавчі та країнознавчі пошуки молодих дослідників», видається збірник наукових статей студентів.Я молодий науковець і цим пишаюсь!


 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.