2021 / М А Г І С Т Р. Програми вступних випробувань

 

 
 
ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
для вступників на основі освітнього ступеня бакалавра
(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, освітнього ступеня магістра)
для здобуття освітнього ступеня МАГІСТРА у 2021 році
Код та назва спеціальності
[Освітня програма]
Програми
фахових випробувань
Програма
з іноземної мови (ЄВІ) [Наказ МОН
від 28.03.2019 № 411]
/ або Програма з іноземної мови (вступний іспит)
Факультет дошкільної освіти
 
 
012 Дошкільна освіта
[освітня програма: Дошкільна освіта]
Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)  - для бакалавра/спеціаліста/магістра
або
Вступний іспит з іноземної мови - для спеціаліста/магістра за контрактом
Факультет іноземної філології
 
 
014.021 Середня освіта (Англійська мова і література)
[освітня програма: Англійська мова і література в закладах освіти]
або
Вступний іспит з іноземної мови - для спеціаліста/магістра за контрактом
014.022 Середня освіта (Німецька мова і література)
[освітня програма: Німецька мова і література в закладах освіти]
014.023 Середня освіта (Французька мова і література)
[освітня програма: Французька мова і література в закладах освіти]
035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)
[освітня програма: Англійська мова і література та переклад]
Факультет історичний
 
 
014.03 Середня освіта (Історія)
[освітня програма: Історія в закладах освіти]
або
Вступний іспит з іноземної мови - для спеціаліста/магістра за контрактом
Факультет мистецтв
 
 
014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)
[освітня програма: Образотворче мистецтво]
або
Вступний іспит з іноземної мови - для спеціаліста/магістра за контрактом
014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)
[освітня програма: Музичне мистецтво в закладах освіти]
022 Дизайн
[освітня програма: Дизайн]
024 Хореографія
[освітня програма: Хореографія]
025 Музичне мистецтво
[освітня програма: Музичне мистецтво (фортепіано)]
Факультет початкового навчання
 
 
013 Початкова освіта
[освітні програми: Початкова освіта
Факультет природничий
 
 
014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
[освітня програма: Біологія в закладах освіти]
014.06 Середня освіта (Хімія)
[освітня програма: Хімія в закладах освіти]
014.15 Середня освіта (Природничі науки)
[освітня програма: Природничі науки]
016.01 Спеціальна освіта (логопедія)
[освітня програма: Логопедія]
016.02 Спеціальна освіта (олігофренопедагогіка)
[освітня програма: Олігофренопедагогіка]
091 Біологія
[освітня програма: Біологія]
Факультет психології і соціології
 
 
052 Політологія
[освітня програма: Політологія]
або
Вступний іспит з іноземної мови - для спеціаліста/магістра за контрактом
053 Психологія
[освітня програма: Психологія]
054 Соціологія
[освітня програма: Соціологія]
231 Соціальна робота
[освітня програма: Соціальна педагогіка]
Факультет український мовно-літературний ім. Г.Ф. Квітки-Основ`яненка
 
 
014.01 Середня освіта (Українська мова і література)
[освітні програми: Українська мова і література в закладах освіти; Українська мова і література, англійська мова в закладах освіти]
або
Вступний іспит з іноземної мови - для спеціаліста/магістра за контрактом
014.025 Середня освіта (Російська мова і література)
[освітня програма: Російська мова і література в закладах освіти]
035.01 Філологія (Українська мова та література)
[освітні програми: Українська мова і література; Українська мова і література, українська мова як іноземна]
Факультет фізико-математичний
 
 
014.04 Середня освіта (Математика)
[освітня програма: Математика в закладах освіти]
014.08 Середня освіта (Фізика)
[освітня програма: Фізика в закладах освіти]
014.09 Середня освіта (Інформатика)
[освітня програма: Інформатика в закладах освіти]
011 Освітні, педагогічні науки
[освітня програма: Освітологія]
Факультет фізичного виховання і спорту
 
 
014.11 Середня освіта (Фізична культура)
[освітня програма: Середня освіта (Фізична культура)]
або
Вступний іспит з іноземної мови - для спеціаліста/магістра за контрактом
017 Фізична культура і спорт
[освітня програма: Фізична культура і спорт]
Факультет юридичний
 
 
051 Економіка
[освітня програма: Економіка, управління та право]
або
Вступний іспит з іноземної мови - для спеціаліста/магістра за контрактом
Інститут підвищення кваліфікації педагогічних працівників і менеджменту освіти
 
 
073 Менеджмент
[освітні програми: Менеджмент організацій і адміністрування; Управління навчальним закладом]
або
Вступний іспит з іноземної мови - для спеціаліста/магістра за контрактом
 
Програма вступного іспиту "Іноземна мова" (відповідатиме програмі ЄВІ) - для вступників на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), які вступають на небюджетні конкурсні пропозиції (крім спеціальності 081 «Право») і можуть за їх вибором або подати результат єдиного вступного іспиту з іноземної мови, або скласти відповідний вступний іспит з іноземної мови в університеті (пункт 8.15 розділу VIII Правил прийому).
 

 
ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
для вступників, які мають диплом бакалавра зі спеціальності: 081 «Право», 293 «Міжнародне право»
або диплом бакалавра з напряму: 6.030401 «Правознавство», 6.030202 «Міжнародне право»,
для здобуття освітнього ступеня МАГІСТРА у 2021 році
 Код та назва спеціальності
[Освітня програма]
Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ)
Програма
з іноземної мови (ЄВІ) /  Наказ МОН
від 28.03.2019 № 411
Факультет юридичний
 
 
 
081 Право
[освітня програма: Право]
 
 
 
 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.