Історія кафедри образотворчого мистецтва

Кафедра образотворчого мистецтва веде свій початок з 1 вересня 1983 року, коли на педагогічному факультеті відкрили кафедру музики, естетики та образотворчого мистецтва під керівництвом О. Кузнєцової.

Перший склад кафедри був таким: Л. Єськова, Е. Варшавська, Т. Глазиріна, Н. Лагутіна, І. Коршунова, Т. Смірнова, Н. Зеленцова.

З 1984 року на кафедрі починає викладати О. Данилевич, яка бере на себе обов’язки керівника секцією образотворчого мистецтва. До викладацького складу долучаються В. Хмельницький, В. Пальцев.

До 1986 року кафедру поповнюють фахівці з образотворчого мистецтва, переважно випускники ХХПІ: Н. Вихованчук, Л. Гребєнщикова, Л. Котлярова, В. Тимошевський, а також В. Злобін, канд. мистецтвознавства В. С. Немцова Т. Марченко, Т. Агапова, М. Абросімова.

З приходом молодих талановитих художників-педагогів уже в серпні 1986 року кафедру музики, естетики та образотворчого мистецтва розділяють на дві самостійні: кафедру музики (зав. каф. О. Кузнєцова) та кафедру образотворчого мистецтва і креслення (зав. каф. Т. Марченко).

З 1987 року кафедра була закріплена за фізико-математичним факультетом. Випускники тоді отримували спеціалізацію вчитель образотворчого мистецтва, креслення і праці.

З 1989 року кафедру образотворчого мистецтва і креслення очолює О. Данилевич. Проте на підставі рішення вченої ради від 27 жовтня 1989 року з кафедри образотворчого мистецтва і креслення утворюють дві кафедри — методики художнього навчання та образотворчого мистецтва і креслення.

Склад кафедр був таким: кафедра образотворчого мистецтва і креслення — завідувач кафедрою — Н. Вихованчук, викладачі: Т. Агапова, М. Бойко, О. Волков, В. Злобін, Л. Котлярова, Л. Рєзнікова, О. Лазарєв, В. Тимошевський, А. Ярошенко, А. Шимов; кафедра методики художнього навчання: завідувач кафедрою — О. Данилевич; викладачі: М. Абросимова, Л. Гребєнщикова, Є. Співакова, Ю. Тесленко, Л. Рязанова, Я. Чеботова, Н. Ускова.

У 1990 році був заснований художньо-графічний факультет, який очолила кандидат економічних наук, доцент Н. Шиловцева. На факультеті функціювали кафедри образотворчого мистецтва під очільництвом доцента Н. В. Вихованчук, члена національної спілки художників України (1990–2006) та українського декоративно-прикладного мистецтва і графіки – завідувач кафедри Тимошевський Василь Іванович, доцент (1992), відмінник народної освіти України (1990–2016).

За довгі роки на кафедрі образотворчого мистецтва працювало багато талановитих викладачів, таких як: канд. педагогічних наук Т. В. Висікайло, канд. педагогічних наук, доц. Злобін В. І., ст. викл. Лазарев О. А., канд. мист. В. С. Нємцова, ст. викл. Рєзнікова Л. Є. та ін. Члени національної спілки художників України: канд. мистецтвознавства, доц. О. Р. Котляр, канд. психології, доц. Л. Т. Котлярова, доц. В. Б. Кулик, доц. А. М. Радомська, доц. В. О. Хмельницький, Заслужений художник України, проф. В. М. Чаус. Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка 2010 року, народний художник України, акад. В. І. Ковтун.

H:\Mарiя\Maria\НАУКА - ХНПУ ім. СКовороди\історія факультету\для оновлення сайту 2020\фото\3 Istoria kafedru.JPGH:\Mарiя\Maria\НАУКА - ХНПУ ім. СКовороди\історія факультету\для оновлення сайту 2020\фото\4 Istoria kafedru.JPG

З 2007-2020 роки кафедру очолює доктор педагогічних наук, кандидат мистецтвознавства, проф. Т. В. Паньок.

За довгі роки роботи кафедра поповнилася молодими викладачами: А.Алтухова, кандидат педагогічних наук, Д.Чаус доцент, член національної спілки художників України, В.Макаренко та ін.

H:\Mарiя\Maria\НАУКА - ХНПУ ім. СКовороди\історія факультету\для оновлення сайту 2020\фото\5 Istoria kafedru.jpg H:\Mарiя\Maria\НАУКА - ХНПУ ім. СКовороди\історія факультету\для оновлення сайту 2020\фото\6 Istoria kafedru.jpg

З 2020 року до кафедри образотворчого мистецтва було приєднано кафедру Українського декоративно-прикладного мистецтва і графіки – завідувач кафедри кандидат педагогічних наук, доцент Чєн Наталія Володимирівна (2016 – 2020).

В різні часи на кафедрі викладали: к.п.н., доцент І. О. Малиніна, к.п.н., доцент, С. В. Іноземцева, доцент П. М. Моценко (відмінник освіти України), М. Д. Пригодін (член Спілки дизайнерів України), к.п.н., доцент Л. В. Лісунова, Ю. В. Липчанська, Н. О. Липовська, О. П. Денисевич, О. Солдаткін, Л. М. Гребінщикова, М. К. Абросимова, к.псих.н., доцент Я.В. Чеботова, І. А. Смирнова, к.п.н., доцент Л. С. Григорова, М. Г. Куратова, В. О. Рубцов, Ю. О. Соловйова, канд. мист., доцент У. П. Мельникова, І. І. Лихвар, К. О.Вітчинкіна, І. М. Іванців, І. А. Петрушко.


      

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.