Кафедра образотворчого мистецтва

Шановні гості нашого сайту, ми раді вітати Вас!

Кафедра образотворчого мистецтва є структурним підрозділом факультету мистецтв Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди!

Якщо ви маєте досвід в образотворчому мистецтві або ніколи не вчилися малювати, у будь-якому віці починати не пізно! Приходьте до нас! Ви знайдете команду професіоналів у яких є безліч методик і підходів для розкриття вашого творчого потенціалу.

Ми пропонуємо: можливість продуктивно проводити час, створювати своїми руками твори мистецтва! Отримати позитивні емоції, колекцію власних картин, можливість доторкнутися до прекрасного та розвинути свій творчий потенціал художника. Ми навчимо вас малювати графічні та живописні роботи на різні тематики, пейзажі, натюрморти, що будуть радувати вас і ваших близьких соковитими фарбами життя і дадуть можливість вирости на ниві професіоналізму.

Кадровий потенціал кафедри образотворчого мистецтва відповідає тому високому рівню, який уможливлює якісно реалізувати навчальний і науково-художній процеси. Викладачі кафедри під очільництвом доктора педагогічних наук, кандидата мистецтвознавства Паньок Тетяни Володимирівни забезпечують навчання студентів денної та заочної форм навчання.

Для підвищення якості навчального процесу активно використовуються сучасні педагогічні, образотворчі та інформаційні технології, що дають можливість залучати студентів до активної участі у мистецько-культурних процесах міста та країни.

Навчальна робота і художньо-дослідницька діяльність в умовах реального творчого середовища сприяють ефективному формуванню у майбутніх фахівців конкурентних образотворчих компетенцій і навичок.

Головним завданням кафедри є забезпечення підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр» та «магістр» зі спеціальностей 014 Середня освіта (образотворче мистецтво) з освітньої програми "Образотворче мистецтво", фахівців освітнього рівня «бакалавр» 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» з освітньої програми «Прикладна та промислова графіка».

Кафедра готує вчителів загальноосвітніх шкіл та викладачів вищих навчальних закладів, викладачів фахових дисциплін у спеціалізованих художніх та мистецьких закладах освіти, художників-графіків (зі додатковими компетентностями – графічний дизайн).

Важливими особливостями організації навчального процесу є формування професійних компетентностей майбутніх фахівців з урахуванням умов спеціалізації; усвідомлення закономірностей розвитку образотворення та вміння аналізувати еволюцію мистецьких практик; отримання навичок розв’язувати складні спеціалізовані завдання у професійній діяльності; застосування практичних навичок у мистецькій сфері (виробничі функції); генерування нових ідей (креативність); розвиток навичок використання інформаційних та комунікаційних технологій; формування здатності працювати у світовому мистецькому контексті.

Кафедра образотворчого мистецтва є випусковою на факультеті мистецтв ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

На кафедрі працюють майстерні і лабораторії з малюнку, живопису, декоративного розпису тканини, скульптури; різьблення по дереву та аплікації; художньої вишивки, прикладної графіки та декоративного розпису; офорту та естампу; комп'ютерної графіки; історії образотворчого мистецтва, композиції та методики викладання, де студенти виконують практичні творчі завдання. Всі лабораторії та майстерні оснащені спеціальним обладнанням та наочними посібниками. Кафедра має свій методичний фонд, у якому зберігаються проєкти та вироби, що виконані студентами під час навчання та самостійної роботи. Крім того, кафедра має власну бібліотеку та Музей етнодизайну.

Наші випускники є членами національної спілки художників України, наприклад такі як Р. Мотузок, О. Малиш та ін., лауреати міжнародних та всеукраїнських премій, переможцями мистецьких конкурсів, художніх виставок, працюють учителями в середніх загальноосвітніх навчальних закладах, викладачами професійно-технічних училищ, художніх шкіл, шкіл мистецтв, викладачами вищих навчальних закладів. Також випускники кафедри творчо працюють у різноманітних фірмах, майстернях, дизайн-студіях. 

Щорічно на кафедрі «Образотворче мистецтво» влітку проходить пленерна практика для всіх курсів. За результатами пленеру ми робимо щорічну виставку студентських робіт.

Кафедра «Образотворче мистецтво» має свою виставкову залу, де експонуються різноманітні виставки студентів і викладачів.

Запрошуємо всіх охочих за адресою: пров. Фанінський 3-в, 3 поверх.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.