Освітня діяльність кафедри образотворчого мистецтва


Програма кваліфікаційного іспиту Бакалавр - 2022

Методичний посібник "Теорія і практика образотворчого мистецтва" Для магістрів спеціальності 014 – середня освіта «Образотворче мистецтво»(Фрагмент)

Викладацько-професорський склад кафедри упродовж багатьох років сприяв популяризації українських образотворчих традицій та відродженню декоративно-прикладних промислів Слобожанщини. На кафедрі викладалися такі дисципліни: рисунок, живопис, композиція, історія образотворчого мистецтва, перспектива, графічні техніки, офорт, український декоративний розпис, художня обробка деревини (різьблення), художня обробка паперу, художня обробка тканини (батик), декоративно-прикладне мистецтво в етнокультурі України, теорія та практика вишивки, національні види кераміки (декоративна кахля та розпис ужиткових виробів) та багато інших. Кафедра забезпечувала проведення навчального процесу з методики викладання образотворчого мистецтва та декоративно-прикладного мистецтва, прикладної та проектної графіки, скульптури та пластичної анатомії, здійснювалася значна робота з організації та проведення педагогічних та виробничих практик.

Освітні програми 

Програми навчальних дисциплін:

Силабуси кафедри. Освітній рівень - Магістр 2021 - 2022 р.н.

Перелік дисциплін що викладаються на кафедрі образотворчого мистецтва:

Бакалавр

 • Малюнок
 • Живопис
 • Основи композиція
 • Кольорознавство
 • Комп'ютерна графіка
 • Перспектива
 • Теорія та практика ДПМ
 • Історія образотворчого мистецтва
 • Український розпис
 • Скульптура і пластанатомія
 • Теорія та історія образотворчого мистецтва
 • Основи графічного дизайну
 • Шкільний курс образотворчого мистецтва та методика його виконання
 • Художній розпис тканини (батик)
 • Проектна графіка
 • Історія ДПМ та графіки. 
 • Основи наукових досліджень

Дисципліни вільного вибору студента 

 • Матеріалознавство в поліграфії
 • Комп’ютерна графіка
 • Теорія та практика шрифтового дизайну
 • Графічне та об’ємне вирішення пластанатомії
 • Історія аудіовізуального мистецтва
 • Рисунок в анімації
 • Графічні технології в рекламному виробництві
 • Графічне вирішення книжкових, журнальних та рекламних видань
 • Комп'ютерна  графіка в рекламному мистецтві
 • Історія, концепція, напрямки сучасного рекламного мистецтва
 • Теорія та практика технологій сучасного візуального мистецтва
 • Графічне вирішення рекламних об'єктів
 • Етномотиви в рекламному виробництві
 • Графічне вирішення об’єктів середовища
 • Проектування упакування
 • Розпис в інтер’єрі
 • Кераміка в інтер’єрі
 • Комп’ютерне проектування

Магістри

 • Методологія творчого малюнку
 • Методологія станкового живопису
 • Мистецтвознавство
 • Теорія та практика композиції
 • Методика викладання мистецьких дисциплін у вищій школі
 • Декоративно-прикладне мистецтво в етнокультурі України
 • Інформаційні технології у професійній галузі

Дисципліни вільного вибору студента 

 • Історія художньо-педагогічної освіти
 • Практикум з графіки (станкова, вільна, авторська)
 • Методологія авторського малюнку
 • Методологія колористики в живопису
 • Комп’ютерна графіка в художній освіті
 • ДПМ в сучасній культурі Україні

  Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.