ПРОГРАМИ вступних випробувань для іноземців й осіб без громадянства

 
ПРОГРАМИ вступних випробувань для іноземців й осіб без громадянства
(2021 рік)
 
Таблиця 1
ПРОГРАМИ вступних випробувань для іноземців й осіб без громадянства
на основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВРА
 
Код і назва спеціальності
Освітня програма
Програми вступних випробувань
Факультет дошкільної освіти
012 Дошкільна освіта
Дошкільна освіта
Факультет іноземної філології
014.021 Середня освіта (Англійська мова і література)
Англійська мова і література в закладах освіти
035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)
Англійська мова і література та переклад
Факультет історичний
014.03 Середня освіта (Історія)
Історія в закладах освіти;
Історія, правознавство та суспільствознавчі дисципліни
Факультет мистецтв
014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)
Музичне мистецтво в закладах освіти
024 Хореографія
Хореографія
Факультет початкового навчання
013 Початкова освіта
Початкова освіта;
Початкова освіта з методиками спеціальної освіти;
Початкова освіта. Лікувальна педагогіка;
Початкова освіта. Арттерапія
Код і назва спеціальності
Освітня програма
Програми вступних випробувань
Факультет природничий
091 Біологія
Біологія
Факультет український мовно-літературний ім. Г.Ф. Квітки-Основ`яненка
014.025 Середня освіта (Російська мова і література)
Російська мова і зарубіжна література, англійська мова в закладах освіти
014.025 Середня освіта (Російська мова і література)
Російська мова і зарубіжна література в закладах освіти
035.01 Філологія (Українська мова та література)
Українська мова і література
Факультет фізико-математичний
014.04 Середня освіта (Математика)
Математика в закладах освіти
014.09 Середня освіта (Інформатика)
Інформатика в закладах освіти
Факультет фізичного виховання і спорту
014.11 Середня освіта (Фізична культура)
Середня освіта (Фізична культура)
Факультет юридичний
081 Право
Право
051 Економіка
Економіка, управління та право;
Економіко-правовий захист підприємництва
 
Таблиця 2
ПРОГРАМИ вступних випробувань для іноземців й осіб без громадянства
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВРА 
на перший курс за скороченим строком навчання або на другий чи старші курси з нормативним строком навчання на вакантні місця
 
Код та назва спеціальності
Освітня програма
Програми вступних випробувань
Факультет дошкільної освіти
012 Дошкільна освіта
Дошкільна освіта
Факультет іноземної філології
014.021 Середня освіта (Англійська мова і література)
Англійська мова і література в закладах освіти
035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)
Англійська мова і література та переклад
Факультет історичний
014.03 Середня освіта (Історія)
Історія в закладах освіти
Факультет мистецтв
014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)
Музичне мистецтво в закладах освіти
024 Хореографія
Хореографія
Факультет початкового навчання
013 Початкова освіта
Початкова освіта
Факультет природничий
091 Біологія
Біологія
 
Код та назва спеціальності
Освітня програма
Програми вступних випробувань
Факультет український мовно-літературний ім. Г.Ф. Квітки-Основ`яненка
014.025 Середня освіта (Російська мова і література)
денна
Російська мова і зарубіжна література, англійська мова в закладах освіти
014.025 Середня освіта (Російська мова і література)
заочна
Російська мова і зарубіжна література в закладах освіти
035.01 Філологія (Українська мова та література)
Українська мова і література
Факультет фізико-математичний
014.04 Середня освіта (Математика)
Математика в закладах освіти
014.09 Середня освіта (Інформатика)
Інформатика в закладах освіти
Факультет фізичного виховання і спорту
014.11 Середня освіта (Фізична культура)
Середня освіта (Фізична культура)
Факультет юридичний
081 Право
Право
051 Економіка
Економіка
 
Таблиця 3
ПРОГРАМИ вступних випробувань для іноземців й осіб без громадянства
на основі освітнього ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)) для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВРА 
на перший курс за скороченим строком навчання або на другий чи старші курси з нормативним строком навчання на вакантні місця
 
Код та назва спеціальності
Освітня програма
ПРОГРАМИ вступних випробувань
Факультет дошкільної освіти
012 Дошкільна освіта
Дошкільна освіта
Факультет іноземної філології
014.021 Середня освіта (Англійська мова і література)
Англійська мова і література в закладах освіти
035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)
Англійська мова і література та переклад
Факультет історичний
014.03 Середня освіта (Історія)
Історія в закладах освіти
Факультет мистецтв
014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)
Музичне мистецтво в закладах освіти
024 Хореографія
Хореографія
Факультет початкового навчання
013 Початкова освіта
Початкова освіта
Факультет природничий
091 Біологія
Біологія
 
Код та назва спеціальності
Освітня програма
ПРОГРАМИ вступних випробувань
Факультет український мовно-літературний ім. Г.Ф. Квітки-Основ`яненка
014.025 Середня освіта (Російська мова і література)
денна
Російська мова і зарубіжна література, англійська мова в закладах освіти
014.025 Середня освіта (Російська мова і література)
заочна
Російська мова і зарубіжна література в закладах освіти
035.01 Філологія (Українська мова та література)
Українська мова і література
Факультет фізико-математичний
014.04 Середня освіта (Математика)
Математика в закладах освіти
014.09 Середня освіта (Інформатика)
Інформатика в закладах освіти
Факультет фізичного виховання і спорту
014.11 Середня освіта (Фізична культура)
Середня освіта (Фізична культура)
Факультет юридичний
081 Право
Право
051 Економіка
Економіка
 
 
Таблиця 4
ПРОГРАМИ вступних випробувань для іноземців й осіб без громадянства
на основі освітнього ступеня бакалавра (освітнього ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста))
для здобуття освітнього ступеня МАГІСТРА
 
Код та назва спеціальності
Освітня програма
ПРОГРАМИ вступних випробувань
Факультет дошкільної освіти
012 Дошкільна освіта
Дошкільна освіта
Факультет іноземної філології
014.021 Середня освіта (Англійська мова і література)
Англійська мова і література в закладах освіти
Факультет історичний
014.03 Середня освіта (Історія)
Історія в закладах освіти
Факультет мистецтв
014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)
Музичне мистецтво в закладах освіти
024 Хореографія
Хореографія
Факультет початкового навчання
013 Початкова освіта
Початкова освіта
Факультет природничий
014.06 Середня освіта (Хімія)
Хімія в закладах освіти
 
Код та назва спеціальності
Освітня програма
ПРОГРАМИ вступних випробувань
091 Біологія
Біологія
Факультет український мовно-літературний ім. Г.Ф. Квітки-Основ`яненка
014.025 Середня освіта (Російська мова і література)
Російська мова і література в закладах освіти
035.01 Філологія (Українська мова та література)
Українська мова і література
Факультет фізико-математичний
014.04 Середня освіта (Математика)
Математика в закладах освіти
014.09 Середня освіта (Інформатика)
Інформатика в закладах освіти
Факультет фізичного виховання і спорту
014.11 Середня освіта (Фізична культура)
Середня освіта (Фізична культура)
Факультет юридичний
051 Економіка
Економіка, управління та право
 
 
 
 

 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.