Факультет іноземної філології

Підготовку вчителів іноземних мов розпочато у 1984 році на філологічному факультеті. У 2000 році з метою поліпшення організації та якості підготовки фахівців-філологів було створено факультет іноземної філології.

На факультеті іноземної філології вивчають 10 мов. Студенти факультету вивчають дві іноземні мови і мають можливість отримати фахову підготовку з таких мов: англійська, німецька, французька, іспанська, італійська, китайська, японська, іврит, перська, турецька. Усі випускники володіють двома іноземними мовами, що робить їх конкурентоспроможними й затребуваними на ринку праці не тільки в Україні, а й за її межами.

Професорсько-викладацький склад факультету іноземної філології складається з висококваліфікованих викладачів, серед них 6 докторів наук, професорів; 49 кандидатів наук, доцентів. Навчальний процес забезпечують 6 кафедр факультету: кафедра англійської філології, кафедра англійської фонетики і граматики, кафедра практики англійського усного і писемного мовлення, кафедра німецької філології, кафедра романської філології, кафедра східних мов.

Вивчення іноземних мов здійснюється з використанням прогресивних методик та технічних засобів навчання. До викладання залучаються фахівці з тих країн, мова яких вивчається.

На факультеті проводиться підготовка за такими спеціальностями:  

1. Ступінь бакалавр – 014 Середня освіта (Мова і література (англійська/німецька/французька)).

2. Ступінь магістр – 014 Середня освіта (Мова і література (англійська/німецька/французька)).

Факультет має значний досвід з міжнародного співробітництва з амбасадами країн, мови яких вивчаються, навчальними закладами.

Випускники факультету підготовлені до роботи вчителями і викладачами двох іноземних мов (відповідно до отриманої спеціальності) у закладах середньої і вищої освіти.

На факультеті є чотири комп’ютерні центри, інтерактивні аудиторії, лінгафонні кабінети, мовні центри.

На факультеті працює Спілка молоді, дискусійні клуби «Діалог» та «Педагогічне коріння», мовна спілка «Лінгвіст», студія перекладів, колективи художньої самодіяльності.

Ласкаво просимо на наш факультет!

 61168, Харків, вул. Валентинiвська (Блюхера), 2, кор. В, к. 503
тел. (0572) 68-61-38

e-mail: faculty-foreign-philology@hnpu.edu.ua

Декан:
Володимир Андрійович Борисов,
канд. філолог. наук, доцент

Заступники декана

з навчальної роботи:
Ганна Олександрівна Князь,
канд. філолог. наук, доцент
Марина Юріївна Бабенко,
канд. філолог. наук, доцент
з виховної роботи:
Юлія Володимирівна Лактіна,
канд. філолог. наук, доцент

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.