Факультет іноземної філології

Дебют першокурсників Cвято Halloween Переможці конкурсу Студент року
Підготовку вчителів іноземних мов розпочато у 1984 році на філологічному факультеті. Створений як окремий факультет у 2000 р. 
На факультеті вивчають 10 мов: англійську, німецьку, французьку, іспанську, італійську, японську, китайську, перську, турецьку, іврит. У 39 групах тут навчається 941 сту­дент. Кожен вивчає дві іноземні мови, що робить випускни­ків факультету соціально захищеними.
Фахову підготовку здійснюють досвідчені викладачі кафедр англійської, німецької, романської філології, східних мов, мо­вознавства, світової літератури, англійської фонетики і граматики, практики англійського усного і писемного мовлення.
Вивчення іноземних мов здійснюється з використанням прогресивних методик та технічних засобів навчання. До викладання залучаються фахівці з тих країн, мова яких вивчається.
Кафедри факультету плідно співпрацюють з Британською Радою, Інститутом Ґете, Науковим і культурним французь­ким центром у Харкові, Ізраїльським культурним центром, Центром з вивчення російської мови у Пекіні, посольствами Японії, Китаю, Туреччини, Ірану в Україні. Студенти та ви­кладачі проходять стажування в Англії, СІЛА, Німеччині, Франції, Китаї, Японії, Туреччині, Ірані. Лише у 2009–2010 н. р. 7 студентів проходили стажування у кращих університе­тах Китаю, 11 – у Туреччині, 1 – в Ізраїлі, 1 – в Ірані, 1 в Японії. За програмами студентського обміну в СІЛА побу­вало 28 студентів. Підтримуються тісні зв'язки з Хебейським педагогічним університетом (КНР). Існує договір про обмін спеціалістами та студентами між двома внз. Заняття в англійському клубі, перекладацькій студії, Регіональних центрах японської та перської культур сприяють плідній науковій роботі студентів, розвив творчої особистості майбутнього вчителя, кращому пізнанню культури та традицій народе мова якого вивчається. Факультет по праву пишається своїми випускниками, які стали визнаними майстрами вчительської справи.
Ласкаво просимо на наш факультет!
Відкриття Кітайського центру Відкриття Турецького центру Наші студенти - волонтери Лінгафонний кабінет
Підготовку зі спеціальних дисциплін забезпечують кафедра англійської філології, кафедра романської філології, кафедра німецької філології, кафедра східних мов, кафедра англійської фонетики і граматики, кафедра практики усного та писемного англійського мовлення, кафедра російської і світової літератури, кафедра мовознавства. Заняття проводять 146 викладачів, серед них 9 професорів, 60 доцентів.
Сфера діяльності випускників. Випускники факультету підготовлені до роботи вчителями і викладачами двох іноземних мов (у відповідності з отриманою спеціальністю і спеціалізацією) у загальноосвітніх навчальних закладах і закладах вищої освіти (технікумах, коледжах, вузах). Є можливість продовжити навчання в аспірантурі з спеціальності «романські мови» (французька мова). «германські мови» (німецька мова), «теорія і методика навчання» (англійська мова)
Матеріальна база. Працює два комп’ютерних центри, інтерактивна аудиторія, два лінгафонних кабінети, регіональний центр японської культури, центр перської культури, відеокласи.
Позааудиторна діяльність студентів. На факультеті працює Спілка молоді, дискусійні клуби «Діалог» та «Педагогічне коріння», мовна спілка «Лінгвіст», студія перекладів, колективи художньої самодіяльності.

 61168, Харків, вул. Валентинiвська (Блюхера), 2, кор. В, к. 503
тел. (0572) 68-61-38

e-mail: faculty-foreign-philology@hnpu.edu.ua

Декан:

Наталія Василівна Тучина, кандидат педагогічних наук, професор

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.