Факультет іноземної філології

Шановні вступники!
Актуальна інформація щодо Правил прийому до університету
та основних процедур вступної кампанії за посиланням http://surl.li/cfmiu
Адреса приймальної комісії: 61002, м. Харків,
вул. Алчевських (Артема), 29, к. 120;

Підготовку вчителів іноземних мов розпочато у 1984 році на філологічному факультеті. У 2000 році з метою поліпшення організації та якості підготовки фахівців-філологів було створено факультет іноземної філології.

Факультет здійснює високоякісну підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр» за напрямами:

  1. Ступінь бакалавр – 014 «Середня освіта (Мова і література)» та 035 «Філологія». 
  2. Ступінь магістр – 014 «Середня освіта (Мова і література)» та 035 «Філологія». 

Здобувачі факультету мають можливість отримати фахову підготовку з таких мов: англійська, німецька, французька, іспанська, італійська, китайська, японська, іврит, перська, турецька. Володіння двома (та більше) іноземними мовами, робить наших випускників конкурентоспроможними й затребуваними на ринку праці не тільки в Україні, а й за її межами.

Професорсько-викладацький колектив факультету іноземної філології складається з висококваліфікованих викладачів, серед них – 8 докторів наук, професорів; 55 кандидатів наук, доцентів. Освітній процес забезпечують 7 кафедр факультету: 

Кафедри факультету співпрацюють із Британською Радою в Україні, Інститутом Гете, Науковим і культурним французьким центром у Харкові, Ізраїльським культурним центром, посольствами Японії, Китайської Народної Республіки, Туреччини, Ірану в Україні. За сприяння амбасад на факультеті створено культурні центри: Регіональний центр японської культури і освіти, Ізраїльський культурний центр, Іранський культурний центр, Китайський культурний центр, Турецький культурний центр. До навчання іноземних мов залучаються фахівці з тих країн, мови яких вивчаються. 

Факультет є учасником спільного міжнародного проекту МОН України та Британської Ради в Україні «Шкільний учитель нового покоління» із впровадження нової програми з методики навчання англійської мови. Оскільки факультет підтримує тісні зв’язки із закладами вищої освіти різних країн, здобувачі й викладачі мають можливість проходити стажування у Великій Британії, США, Німеччині, Франції, Китаї, Японії, Туреччині, Польщі, Італії, Ірані.

На факультеті діють програми міжнародного обміну, що уможливлює реалізацію програми академічної мобільності здобувачів, що є запорукою інтеграційного процесу у сфері науки і освіти. Здобувачі мають можливість паралельного навчання за освітньо-професійною програмою на факультеті та відповідною програмою у країнах, мови яких вивчаються.

Факультет має потужну матеріально-технічну базу. Лінгафонні кабінети й мультимедійні аудиторії обладнані сучасним аудіо та відео устаткуванням. Для забезпечення навчального процесу викладачами факультету у співавторстві з іноземними колегами видаються рекомендовані МОН України навчальні посібники та підручники для студентів, методичні рекомендації тощо

На факультеті надаються додаткові платні послуги: курси з вивчення іноземних мов рівнів А1, А2 та В2 (для осіб, що не є студентами факультету).

Головними формами навчання на факультеті є денна та заочна. Навчання здійснюється за державним замовленням і за кошти фізичних та / або юридичних осіб.

Ласкаво просимо на наш факультет!

 61168, Харків, вул. Валентинiвська (Блюхера), 2, кор. В, к. 503
тел. (0572) 68-61-38

e-mail: faculty-foreign-philology@hnpu.edu.ua

Декан:
Ганна Олександрівна Князь,
канд. філолог. наук, доцент

тел.: +38(097)6187878

 

Заступники декана
з навчальної роботи:
Інна Олександрівна Подгурська,
канд. філол. наук, доцент
viber: +380937327914
Олена Анатоліївна Чухно,
канд. пед. наук, доцент
Олена Андріївна Чехратова,
доктор філософії (освітні, педагогічні науки), викладач
тел.:+38(093)2632971

 

Координатор з наукової роботи: 
Тетяна Володимирівна Подуфалова,
канд.філол.наук, доцент
e-mail: 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.