Природничий Факультет


Діяльність природничого факультету спрямована на підготовку кваліфікованих фахівців з біології, хімії, основ здоров’я, спеціальної освіти.

Метою діяльності природничого факультету є формування освіченого українця – громадянина, патріота, професіонала шляхом удосконалення змісту наукового супроводу якості педагогічної освіти і фундаментального оволодіння мистецтвом навчати і виховувати інших, підготовка конкурентоспроможних фахівців в галузі освіти, біології та спеціальної педагогіки.

Випускники факультету працюють в загальноосвітніх навчальних закладах різного типу, коледжах, мають можливість продовжити наукову діяльність в аспірантурі університету та в подальшому стати викладачами вищих навчальних закладів.

Деканат:

Маркіна Тетяна Юріївна
декан факультету

доктор біологічних наук, професор кафедри зоології
Ликова Ірина Олександрівна
заступник декана з навчальної роботи

канд. біологічних наук,
доцент кафедри зоології
Сінопальнікова Наталія Миколаївна
координатор з виховної роботи
канд. пед. наук,
доцент кафедри спеціальної педагогіки
Комісова Тетяна Євгенівна
координатор з наукової роботи

канд.
біологічних наук, доцент, професор кафедри  анатомії і фізіології людини

Підготовку фахівців здійснюють кафедри:

Особлива увага приділяється залученню здобувачів вищої освіти до наукової роботи. На кафедрах працюють наукові студентські гуртки, проблемні групи, де здобувачі виконують науково-дослідну роботу. Для цього широко використовується матеріально-технічна база факультету.

Оранжерея

Ботанічний сад

Навчально-спортивний табір «Гайдари»


    Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.