Історичний факультет

Вас вітає Факультет історії і права!

Спортивне життя

 

На сьогодні структура факультету складається з 7 кафедр , на яких працюють визнані фахівці із спеціальності, серед яких 10 докторів та професорів, 30 кандидатів наук і доцентів.

Також до структури факультету належить і археологічна камеральна лабораторія, (де зібрані унікальні артефакти, знайдені самими студентами під час дослідницьких експедицій), і  два центри, орієнтовані на тісну співпрацю зі школами Харкова та інших областей: методики викладання історії та суспільствознавчих дисциплін і центр шкільного краєзнавства, на конференції яких часто запрошуються найвідоміші вітчизняні методисти з історії та права, а також історики-регіоналісти з усієї України.

За тридцять років існування факультету, навчання на якому відбувається за двома освітніми програмами, а саме «Історія у закладах освіти» та «Географія у закладах освіти», було підготовлено понад 2 000 фахівців за денною та заочною формами навчання із найширшим спектром теоретичних і практичних компетенцій вчителя, менеджера-управлінця, політолога-аналітика, спіч-райтера, політичного іміджмейкера, які працюють у різних сферах, зокрема, системі освіти, соціальних службах, центрах зайнятості, державному управлінні.

Це забезпечується, зокрема, і розгалуженою мережею польових, археологічних та географічних, музейно-архівних та педагогічних практик, активною участю викладачів і студентів факультету у забезпеченні реалізації проектів громадської організації «Окремого наукового-освітнього Центру Українського козацтва імені Г.С. Сковороди», налагодженою системою міжнародного стажування в межах програм академічної мобільності студентів та викладачів із університетами Польщі, Німеччини, Білорусі, Грузії, зокрема, з Інститутом історії Вроцлавського університету, Варшавським та Гданським університетами (Республіка Польща), німецькою службою академічного обміну, інститутом філософії, а також провідними університетами України, 

Факультет розміщується в адміністративному корпусі в історичному центрі міста, у будівлі початку 20 століття із розвиненою інфраструктурою: бібліотекою, читальним залом, спортивним і танцювальними залами, комп’ютерним класом,  з великими лекційними аудиторіями і кафедрами, обладнаними мультимедійним обладнанням, роутерами, їдальнею. На факультеті відбувається навчання за всіма основними рівнями вищої освіти: від бакалаврата до аспірантури за спеціальністю 032 Історія та археологія. За 5,5 років навчання на бакалаврському та магістерському рівнях факультету студенти набувають найрізноманітніші компетенції з 70-80 дисциплін історичного, правознавчого, краєзнавчо-туристичного, філологічного, політологічного та інших напрямків.  

Наукова діяльність викладацького складу історичного факультету зосереджена, перш за все, на розробці малодосліджених та інноваційних напрямів гуманітарної галузі, що дає можливість нашим студентам ставати  стипендіатами Кабінету міністрів, Президентської стипендії, фонду Конрада Аденауера тощо, а також приймати активну участь у щорічних всеукраїнських фахових олімпіадах, конкурсах наукових робіт і турнірах знавців історії та філософії, займаючи, зокрема, за останні 3 роки, призові місця. 

На факультеті проводиться багато різноманітних виховних заходів, які дають можливість розширити знання з історичних, педагогічних і соціально-політичних дисциплін, історії своєї країни та міста. Традиційно проводяться екскурсії до музею ХНПУ імені Г.С. Сковороди, до Харківського історичного музею, художнього музею, літературного музею, до Національного літературно-меморіального музею Григорія Сковороди, місцями бойової слави тощо. На заняттях викладачі постійно інформують студентів про найважливіші події громадсько-політичного життя, які відбуваються в Україні та світі.

Щорічно на факультеті проводиться «Посвята в історики», де студенти першого курсу знайомляться з професорсько-викладацьким складом кафедр, їхньою історією та традиціями, основними напрямками науково-дослідної роботи, матеріальною базою факультету, можливостями використання навчально-методичних кабінетів у процесі підготовки до різних видів навчальних завдань.

На факультеті проводяться концертні програми, виставки методичної літератури, різноманітні круглі столи, брейн-ринги, студентські наукові конференції, засідання студентських наукових семінарів, гуртків та здійснюється індивідуальна робота викладачів зі студентами наукового і виховного характеру. Для закріплення й розширення набутих у навчальних аудиторіях знань, а також для усебічного розвитку на факультеті проводяться засідання міжфакультетського наукового семінару із всесвітньої історії, «Сходознавчі студії», гуртка з ораторського мистецтва, клубу «Краєзнавець».

Студенти історичного факультету беруть активну участь у спортивному житті університету, на факультеті є команди з футболу, волейболу, шахів, шашок та настільного тенісу, які щороку посідають призові місця. Студенти факультету неодноразово ставали лауреатами університетських конкурсів.

Важливою ланкою здійснення навчально-виховної роботи на факультеті є студентське самоврядування, якому традиційно приділяються велика увага й підтримка. Студенти – активні учасники управлінської діяльності на факультеті та в університеті: є членами вченої ради факультету і університету.

На Історичному факультеті діє аспірантура за спеціальністю 032 «Історія та археологія» та 033 «Філософія» та докторантура за спеціальністю 033 «Філософія». Плідно працює Вчена Рада по захисту кандидатських та докторських дисертацій.

Правова частина факультету


м. Харків, вул. Алчевських, 29,
к. 305(ст. метро «Пушкінська»)
тел. (057) 700-48-01
e-mail: faculty-history@hnpu.edu.ua
           istfak.hnpu@gmail.com

В.о. декана:
доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки 
 
Заступник декана з навчальної роботи:
старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені проф. О.І. Процевського 
 
Заступник декана з виховної роботи:
кандидат історичних наук, доцент, 
доцент кафедри історії України
 
Координатор з дистанційного навчання 
кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри всесвітньої історії 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.