Факультет психології і соціології

Факультет факультет психології і соціології засновано у 1994 році. На факультеті навчається понад 500 студентів.

Підготовку фахівців здійснюють кафедри:

 1. Кафедру політології, соціології і культурології очолює кандидат політичних наук, доцент Безрук Олександр Олександрович. Науково-педагогічний персонал кафедри забезпечує підготовку фахівців у галузі соціології (за освітніми ступенями: бакалавр і магістр) та політології (за освітніми ступенями: бакалавр і магістр). На кафедрі працюють 4 доктори наук, 11 кандидатів наук, 1 старший викладач. Кафедра має тісні зв’язки з Брестським державним університетом імені О.С. Пушкіна, співпрацює з провідними громадськими організаціями і політичними інституціями міста Харкова та Харківської області. Під керівництвом викладачів кафедри політології, соціології і культурології на факультеті працює студентський політичний дебатний клуб та студентська соціологічна лабораторія.
 2. Кафедру практичної психології очолює доктор психологічних наук, професор Хомуленко Тамара Борисівна. Кафедра забезпечує підготовку фахівців у галузі психології (за освітніми ступенями: бакалавр і магістр). Викладання психологічних дисциплін на кафедрі здійснюють 5 докторів наук, 8 кандидатів наук та 1 викладач. Колектив кафедри співпрацює з Інститутом психології імені Г.С. Костюка АПН України. На базі кафедри практичної психології створено та функціонує студентська психологічна лабораторія «Пізнай себе».
 3. Кафедру соціальної педагогіки очолює доктор педагогічних наук, професор Васильєва Марина Петрівна. Підготовку фахівців у галузі соціальної роботи (за освітніми ступенями: бакалавр і магістр) на факультеті забезпечують 5 докторів наук і 4 кандидата наук. Кафедра соціальної педагогіки має тісні зв’язки з соціальним службами та закладами освіти міста Харкова та Харківської області, співпрацює з Університетом Миколоса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва).

Підготовка фахівців за освітніми ступенями бакалавр і магістр на факультеті психології і соціології здійснюється за такими спеціальностями:

 • політологія;
 • психологія;
 • соціальна робота;
 • соціологія.

При випускаючих кафедрах факультету працює аспірантура та докторантура з відповідних спеціальностей.

Освітній ступінь, здобутий студентами під час навчання, дозволяє обіймати такі посади:

 • соціолог;
 • соціальний працівник;політолог;
 • політичний аналітик;психолог;
 • практичний психолог в навчально-виховних закладах;
 • викладач закладів освіти різних рівнів акредитації;
 • співробітники психологічних, соціально-психологічних, соціологічних, аналітичних, науково-дослідницьких, науково-методичних установ на відповідних посадах.

Позааудиторна діяльність студентів. На факультеті психології і соціології працюють творчі групи та колективи: команда КВК, ансамбль сучасного естрадного співу, студентський соціально-психологічний центр «Гармонія», студентський волонтерський загін «Милосердя».

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ

Термін навчання за освітнім ступенем бакалавр – 4 роки, магістр – 1 рік 4 місяці (за денною та заочною формами).

Прийом на навчання за освітнім ступенем магістр можливий на основі бакалавра з іншої галузі знань (спеціальності)!

НЕОБХІДНІ СЕРТИФІКАТИ ДЛЯ ВСТУПУ:

Бакалавр:

 • Політологія (українська мова та література, історія України, математика або іноземна мова);
 • Психологія (українська мова та література, математика, біологія або іноземна мова);
 • Психологія ((контракт) українська мова та література, історія України, біологія або іноземна мова);
 • Соціологія (українська мова та література, математика, історія України або іноземна мова);
 • Соціологія ((контракт) українська мова та література, історія України, математика або іноземна мова);
 • Соціальна робота (українська мова та література, історія України, іноземна мова або математика).

Магістр:

 • Політологія (політологія (профільний), іноземна мова (ЗНО));
 • Психологія (психологія (профільний), іноземна мова (ЗНО));
 • Соціологія (соціологія (профільний), іноземна мова (ЗНО));
 • Соціальна робота (соціальна робота (профільний), іноземна мова (ЗНО)).

Ми запрошуємо на наш факультет тих, хто прагне стати справжнім фахівцем!

Детальна інформація за адресою:

Декан факультету: Денисенко Ірина Дмитрівна, доктор філософських наук, професор.

Адреса: 61166, м. Харків, пров. Фанінський, 3-В, к. 215

Тел. +38(057)701-04-64 (денна та заочна форма навчання)

e-mail: faculty-psychology-sociology@hnpu.edu.ua

61166, м. Харків, пров. Фанінський, 3-В, к. 215
Тел.+38(057)701-04–64,
e-mail: hnpu.pssp@gmail.com

Декан:
Денисенко
Ірина Дмитрівна
,
доктор філософських наук, професор

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.