Факультет соціальних і поведінкових наук

Діяльність факультету спрямована на підготовку кваліфікованих фахівців у сферах політології, психології, соціології та соціальної роботи, зорієнтованих на збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства, у контексті набуття ними теоретичних знань та практичних умінь і навичок, оволодіння професійними компетентностями щодо освітньо-наукової, дослідницької та практичної діяльності у межах таких галузей знань як: 05 Соціальні і поведінкові науки та 23 Соціальна робота.

Мета функціонування факультету відповідає, насамперед, таким стратегічним завданням розвитку Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (згідно до змісту «Полiтики у сферi якостi»), як збереження та примноження моральних, культурних, наукових цiнностей i досягнень суспiльства, умiння спiвiснувати в соцiумi, незважаючи на ідеологiчнi, полiтичнi, мiжконфесiйнi розбiжностi; поширення знань серед населення, пiдвищення освiтнього i культурного piвнів громадян, особливо батькiв школярiв i студентів.

Підготовку фахівців здійснюють кафедри:

  1. Кафедру політології, соціології і культурології очолює кандидат політичних наук, доцент Безрук Олександр Олександрович.
  2. Кафедру психології очолює доктор психологічних наук, професор Хомуленко Тамара Борисівна.
  3. Кафедру соціальної роботи і соціальної педагогіки очолює доктор педагогічних наук, професор Васильєва Марина Петрівна
  4. Кафедру економічної теорії, фінансів і обліку

​Підготовка фахівців за освітніми ступенями бакалавр і магістр на факультеті психології і соціології здійснюється за такими спеціальностями:

Першого (бакалаврського) рівня Другого (магістерського) рівня

 

Освітній ступінь, здобутий студентами під час навчання, дозволяє обіймати такі посади: соціальний працівник, соціолог, політолог, політичний аналітик, психолог, практичний психолог в навчально-виховних закладах, викладач закладів освіти різних рівнів акредитації, співробітник психологічних, соціально-психологічних, соціологічних, аналітичних, науково-дослідницьких, науково-методичних установ на відповідних посадах.

На факультеті психології і соціології працюють творчі групи та колективи: команда КВК, ансамбль сучасного естрадного співу, студентський соціально-психологічний центр «Гармонія», студентський волонтерський загін «Милосердя».

При випускаючих кафедрах факультету працює аспірантура з відповідних спеціальностей.

Деканат:

Декан факультету:

Денисенко Ірина Дмитрівна – доктор філософських наук, професор, професор кафедри політології, соціології і культурології.

Заступник декана з навчальної роботи:
Жванія Тарас Валеріанович – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології.
Координатор з виховної роботи:
Данько Юрій Анатолійович – кандидат політичних наук, доцент кафедри політології, соціології і культурології.
Координатор з наукової роботи:
Білоцерківська Наталя Геннадіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри політології, соціології і культурології.
Секретар факультету:
Тяпкіна Юлія Олегівна – магістр соціальної роботи та магістр соціології.


 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.